Aktualności

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

XXVI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

W dniach 21 – 22 marca 2017 roku w Boguchwale k. Rzeszowa odbywał się XXVI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Był to zjazd sprawozdawczy na którym w ramach programu obrad przedstawione zostały sprawozdania :
- z działalności Rady Krajowej ZZDR PKP za 2016 rok,
- Skarbnika ZZDR PKP - z finansów za 2016 rok,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej – z przeprowadzonych działań w 2016 roku,
Po dyskusji nad odczytanymi sprawozdaniami zostały one w głosowaniach przyjęte.
Delegaci rozpatrzyli także kilka poprawek do Statutu ZZDR PKP.
Po zakończeniu pierwszego dnia obrad zwołane zostało posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.

W drugim dniu obrad po przyjęciu Protokołu z poprzedniego dnia obrad – Komisja Wniosków i Uchwał przedstawiła złożone przez delegatów wnioski.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad poszczególnymi wnioskami poddawano je głosowaniom a przyjęte stały się Uchwałami zjazdowymi do realizacji.

Po zakończeniu drugiego dnia obrad gośćmi Zjazdu byli:
1. Waldemar Niedziela – Departament Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
2. Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP PLK S.A.
3. Grażyna Blicharz – Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A.
4. Mieczysław Borowiec - Dyrektor PKP PLK S.A. zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie.
5. Zenon Kozendra – Człone Zarządu PKP Cargo S.A.
6. Dariusz Mińkowski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy.
7. Wiesław Łyszczek –Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie.
Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z zagadnieniami prawa i warunków pracy oraz obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.
Pod koniec drugiego dnia Zjazdu zorganizowano uroczystą kolację w czasie której Delegaci mogli porozmawiać na różne tematy i wymienić się doświadczeniami z własnych regionów.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego