Aktualności

Delegacja ZZDR PKP w Skopje

W dniach 13-14. 06.2017 w Macedońskim Skopje odbyła się konferencja będąca częścią Projektu ” RAISING awareness about TRANSPORTing the importance of information about employees inclusion” realizowanego przez europejskie związki zawodowe działające w branży kolejowej.

Jak już niejednokrotnie informowaliśmy Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu bierze udział i jest współbeneficjentem w tym projekcie.

W Skopje delegacje Włoch, Macedonii, Chorwacji, Bułgarii, Serbii i Polski omówiły i wymieniły się doświadczeniami wynikającymi z stosowania w praktyce na terenie poszczególnych państw regulacji określonych w dyrektywach unijnych - Nr 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych oraz dyrektywy 2001/23/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów.

Delegacja ZZDR PKP biorąca udział w tej konferencji miała okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami i zabrać głos w dyskusjach w następujących tematach:
 sposoby ochrony praw pracowniczych w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa i praw pracowniczych w przypadku zwolnień grupowych pracowników,
 restrukturyzacja firmy - przykłady z praktyki pozytywnych i negatywnych skutków oraz wpływy na cały organizm transportu kolejowego,
 uprawnienia pracownicze w zakresie emerytalnym – przeliczniki lat pracy (przyspieszona emerytura) - jak to jest uregulowane w różnych krajach w konkretnym zawodzie / miejscu pracy,
 rozwiązania dla pracowników po utracie zdolności zdrowotnych do wykonywania zawodu – co dzieje się z umową o pracę,
 układy zbiorowe pracy – rozwiązania szczegółowe dla danych grup zawodowych lub branż,
 jak zachęcić do wzrostu członkostwa w związkach zawodowych – możliwości rozwiązań dla pracowników niezrzeszonych korzystających z rozwiązań wypracowanych przez związki zawodowe.

W ramach Konferencji omawiano także prognozy i możliwe sposoby wzmocnienia współpracy transnarodowej między kolejowymi związkami zawodowymi przez utworzenie trwałej sieci.
Uczestnicy spotkania dyskutowali także o narzędziach do wywarcia wpływu procesu decyzyjnego i aktywnego udziału pracowników w sektorze kolejowym. Przedstawiono możliwe wpływy na procesy decyzyjne na różnych poziomach dialogu społecznego w sektorze transportu kolejowego.
W ramach studium przypadku przeanalizowano podzielenie jednej ze spółek przewozowych (HŽ) przez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienie umów do innych firm.
Po zakończeniu Konferencji uczestnicy dzięki gościnności Macedońskich gospodarzy mieli okazję poznać wiele wspaniałych miejsc tej części Europy.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego