Sektor Infrastruktury

>>>MARZEC 2018<<<

 

Nieprawidłowości w grafikach - odpowiedź Spółki

Treść odpowiedzi na naszą interwencję ws. nieprawidłowości w harmonogramach pracy.

Co ma robić instruktor?

Publikujemy pisma jaki złożyliśmy do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. - dotyczą one min. pracy instruktorów oraz problemów w jakich chcemy się spotkać z pracodawcą w ramach dialogu społecznego.

Nieprawidłowości w grafikach

Interwencja w sprawie ciągle pojawiających się nieprawidłowości w konstrukcji i korygowaniu harmonogramów czasu pracy.

Gdzie jeden przepis tam trzy interpretacje

Na podstawie otrzymywanych od Was informacji zwróciliśmy się do Spółki PLK z prośbą o przypomnienie jednostkom wykonawczym zasady, że do interpretacji zapisów instrukcji upoważnione są tylko właściwe Biura Centrali PKP PLK S.A.

Usługi dodatkowe - nadal problematyczne!

Zamieszczamy pismo będące uzupełnieniem informacji przekazanych podczas spotkania w dniu 01 marca 2018 r. w temacie prowadzenia rejestru usług dodatkowych przez pracowników posterunków ruchu przy wykorzystaniu zakładki "Usługi" w aplikacji SEPE-SWDR.

Problemy z usuwaniem usterek energetycznych

Otrzymywane od Was zgłoszenia dotyczące problemów jakie pojawiają się po zmianie firmy obsługującej do tej pory usterki w branży energetycznej - wystosowaliśmy pismo interwencyjne do Spółki PKP PLK S.A. w tej sprawie.

« powrót drukuj powiadom znajomego