Sektor Infrastruktury

Najnowsza propozycja Zarządu spółki PKP PLK S.A. w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

W dniu 06 luty 2008 roku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń spółce PKP PLK S.A. Przedstawiciele SI ZZDR PKP, jako sygnatariusza ZUZP, tym razem brali w nim udział w charakterze obserwatorów oraz z powodu konieczności uzyskania bieżącej informacji o kolejnej propozycji Zarządu Spółki PKP PLK S.A. Najnowsza propozycja Zarządu spółki PKP PLK S.A. to wzrost wynagrodzenia zasadniczego od dnia 01 luty 2008 roku w wysokości 150 złotych plus pochodne w wysokości 105 złotych, co łącznie dawałoby kwotę brutto 255 złotych.

Związki Zawodowe biorące udział spotkaniu wyraziły zdecydowanie negatywne stanowisko do przedstawionej przez Pracodawcę propozycji i generalnie podtrzymały swoje wcześniejsze żądania. W trakcie spotkania Prezes Zarządu spółki PKP PLK S.A. po raz kolejny przedstawił plan działań oszczędnościowych Zarządu, które mają pozwolić na pozyskanie brakującej kwoty, niezbędnej do wdrożenia podwyżki wynagrodzeń.

W dniu 07.02.2008 roku przedstawiciele Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych, SKK NSZZ Solidarność oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP wezmą udział w spotkaniu z Ministrem Infrastruktury na którym to miedzy innymi poruszony zostanie temat wzrostu wynagrodzeń w spółkach grupy PKP, w tym PKP PLK S.A.

Przedstawiciele SI ZZDR PKP nie zajmowali stanowiska co do propozycji Pracodawcy z powodu toczącego się formalnie i zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu sporów zbiorowych, od dnia 05.02.2008 roku sporu zbiorowego w ramach działań podjętych przez KKZZ

Informację przygotował
Jerzy Oleszak
SI ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego