Aktualności

Podwyżki wynagrodzeń PKP PLK S.A. 2024

W dniu 22.05.2024 rozpoczęła się ostatnia tura negocjacji płacowych w PKP PLK S.A.
Ostatnia dlatego że zgodnie z deklaracjami uczestników rozmów miała się ona zakończyć porozumieniem i podpisaniem protokołu ustaleń lub wszczęciem procedury sporu zbiorowego i podpisaniem protokołu rozbieżności.

Po przybyciu przedstawicieli strony społecznej - Zarząd Spółki przedstawił propozycję podwyżki w kwocie nie zmienionej od spotkania sprzed tygodnia w kwocie 450 zł a po modyfikacji stanowiska 463 zł średnio na pracownika od lipca br. w uposażeniu zasadniczym, oraz możliwość jednorazowej wypłaty kwoty 1000 zł na każdego zatrudnionego w terminie wypłaty na 10 czerwca 2024 r.

Strona społeczna nie przyjęła tych warunków i poprosiła o kilkunasto minutową przerwę.
W trakcie przerwy strona społeczna rozpatrywała scenariusze dalszego postępowania w przypadku niezmienności stanowiska Pracodawcy i powstał dokument podpisany przez wszystkie organizacje biorące w negocjacjach w którym określono powołanie komitetu protestacyjno-strajkowego oraz postanowiono o organizacji pikiety.

Zanim organizacje związkowe zdążyły po przerwie dostarczyć pismo do Prezesa Zarządu dokument ten ukazał się w przestrzeni publicznej a przedstawiciele Pracodawcy mieli możliwość zapoznania się z jego treścią ze stron internetowych co zresztą zostało potwierdzone w dalszej części spotkania.

Po przerwie w wyniku dalszych negocjacji Pracodawca przedstawił możliwość podwyżki wynagrodzenia od dnia 1 lipca w uposażeniu zasadniczym w kwocie 500 zł. średnio na każdego zatrudnionego.

Większość reprezentantów organizacji związkowych przystała na tą propozycję. Spisano w ramach porozumienia Protokół ustaleń w którym dodatkowo określono ramy dla przyszłorocznych podwyżek oraz ewentualną możliwość jednorazowej wypłaty gratyfikacji finansowej bez określenia jej wysokości dla wszystkich pracowników za miesiąc listopad br.

Mając na uwadze oczekiwania załogi - Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP nie podpisał porozumienia w dniu 22.05.2024.

ZZDR PKP w poszanowaniu opinii pracowników oczekujących na wyższą kwotę podwyżki postanowił przeprowadzić konsultacje społeczne w swoich strukturach terenowych na całej sieci kolejowej - których wynikiem były głosowania w Uchwale obiegowej a wynik tego głosowania warunkował przystąpienie lub nie do porozumienia podpisanego przez pozostałe centrale związkowe.

Konsultacje terenowe i proces głosowania Uchwały obiegowej trwały do godziny 14:00 dnia 23.05.2024. Wynik głosowania nie był jednomyślny jednak większość zdecydowała o upoważnieniu Przewodniczącego Sektora Infrastruktury ZZDR PKP do przystąpienia do porozumienia i podpisania Protokołu Ustaleń z dnia 22 maja 2024 r., którego treść publikujemy poniżej

Mamy pełną świadomość - co zresztą obrazuje nam wynik głosowania, że nie osiągnęliśmy pierwotnych planów co do kwoty podwyżki i Waszych oczekiwań w tym zakresie. Jednocześnie zanim osądzicie postawę reprezentujących Was w negocjacjach płacowych przedstawicieli weźcie prosimy pod uwagę przynajmniej dwa aspekty - aktualną sytuację finansową Spółki w kontekście strat ujawnionych w zeszłorocznym bilansie oraz kwotę jaką Pracodawca chciał nas w tym roku uraczyć- przedstawioną w przedziale 233-259 zł. na spotkaniu ws. wzrostu wynagrodzeń w dniu 27.03.2024 r.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego