Archiwum

Zmiany kadrowe w PKP S.A.

9 stycznia br., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A. odwołało ze składu Zarządu spółki:
Czesława Warsewicza – Prezesa Zarządu,
Krzysztofa Supę - Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Intercity S.A. złożyło propozycję objęcia stanowiska Prezesa Zarządu Krzysztofowi Celińskiemu i stanowiska Prezesa Krzysztofowi Kołodziejskiemu. W związku z pozytywną decyzją obu kandydatów, Walne Zgromadzenie powołało dzisiaj:
Krzysztofa Celińskiego na stanowisko Prezesa Zarządu,
Krzysztofa Kołodziejskiego na stanowisko Członka Zarządu - Dyrektora Technicznego.

Decyzja o zmianach w składzie zarządu spółki jest związana z zakończeniem istotnego etapu procesu restrukturyzacji
Grupy PKP. Z końcem 2008 roku zakończono procesy: - usamorządowienia PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
- przeniesienia do spółki PKP Intercity S.A. przewozów międzywojewódzkich
- wyposażenia jej w niezbędny majątek oraz zasoby ludzkie,
- przejścia maszynistów z PKP CARGO S.A. do pracy w spółkach przewozowych.

Zmiany w składzie zarządu PKP Intercity S.A. mają na celu istotną poprawę współpracy w ramach zarządu oraz usprawnienie procesu eksploatacyjnego w spółce. Głównym zadaniem zarządu w nowym składzie będzie kontynuowanie przygotowań do prywatyzacji spółki, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu inwestycyjnego, przy wykorzystaniu funduszy europejskich.

W związku z przyjęciem propozycji objęcia stanowiska Prezesa Zarządu PKP Iintercity S.A., Krzysztof Celiński złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Prezesa Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Do czasu wyłonienia jego następcy przez Radę Nadzorczą w postępowaniu kwalifikacyjnym, obowiązki te pełnił będzie Zbigniew Szafrański – dotychczas Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki.
W związku z objęciem stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora Technicznego PKP Intercity S.A., Krzysztof Kołodziejski złożył rezygnację z zajmowanego dotychczas stanowiska Członka Zarządu – Dyrektora ds. Techniczno - Eksploatacyjnych w spółce PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o.

Również dzisiaj, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., odwołało ze stanowiska:
1. Mirosława Pawłowskiego - Członka Zarządu – Dyrektora ds. Finansowych i Ekonomicznych,
2. Józefa Jeżewicza - Członka Zarządu – Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury.
Ich następcy zostaną wyłonieni w otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego