Archiwum

Notatka ze spotkania Związków Zawodowych działających w PKP PLK S.A z przedstawicielami Pracodawcy w dniu 09.06.2009 r.

Na spotkanie w PKP PLK S.A przybyli przedstawiciele central związkowych i Centrali Spółki PKP PLK S.A z Dyrektorem Generalnym panem Januszem Czarnockim na czele.
Strona pracodawcy przedstawiła sytuację finansową i zatrudnieniową naszej spółki. Według informacji pracodawcy sytuacja finansowa spółki jest trudna, przede wszystkim ze względu na spadek przewozów i nieregulowanie należności przez przewoźników.
Po przekazaniu środków na wynagrodzenia dla pracowników i płatności ZUS, dnia 09.06.09 dokonano kolejnego zasilenia kont ZFŚS w tej samej wielkości co pierwsze zasilenie. Obecnie każdy IZ otrzymał 19,74 % należnego funduszu, wg informacji Dyrektora Generalnego kolejne zasilenie funduszu może nastąpić pod koniec przyszłego tygodnia.
Na dzień 01.06.2009 r. spółka osiągnęła zakładany w biznesplanie średnioroczny plan zatrudnienia.
Dyrektor Generalny poinformował o podpisaniu porozumienia w sprawie przejęcia 105 dyżurnych ruchu z Przewozów Regionalnych do PKP PLK S.A.
W temacie ZUZP pracodawca poinformował, że Zarząd PKP PLK S.A będzie pracował nad nowym systemem wynagradzania i jest w stanie go opracować w ciągu 2 miesięcy.
Strona związkowa po dyskusji przedstawiła Dyrektorowi Generalnemu wspólne stanowisko, w którym domaga się od Pracodawcy w terminie do 15.06.2009 r. pisemnej deklaracji , że jednostronnie nie wypowie ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A. (w załączeniku).
Następne spotkanie z Pracodawcą odbędzie się 14 lipca 2009.

Notatkę przygotowała
Halina Rybińska
(wiceprzewodniczący SI ZZDR PKP)
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego