Archiwum

Informacja ze spotkania przedstawicieli Zarządu ZPK z Sygnatariuszami PUZP w dn.15.06.09

Na spotkaniu Prezes Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych podtrzymał propozycję zmiany dotychczasowych zasad realizacji uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych przedstawioną w dniu 18.05.2009 r. i doręczył stronie związkowej dwa następujące projekty dokumentów:

1.Protokół Dodatkowy nr 7 do PUZP wprowadzający następujące zmiany:
„W § 68 wyrazy „50%” zastępuje się wyrazami „100%”

Za podpisaniem protokółu opowiedziało się około 80% przedstawicieli związków zawodowych.
ZZDR PKP zgodnie ze stanowiskiem przyjętym na Radzie Krajowej opowiedział się negatywnie do otrzymanego w dniu dzisiejszym projektu protokółu.

2.Porozumienie w sprawie ustalenia zasad realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych wynikających z Rozdziału XII PUZP zawierające propozycje zapisów:
1. Osoby uprawnione do ulgowych przejazdów kolejami mają prawo do nabywania:
a) biletów jednorazowych,
b) biletów miesięcznych odcinkowych imiennych.
2. Cena biletu jednorazowego określona jest w § 69 ust.2 PUZP.
3. Cena biletu miesięcznego odcinkowego imiennego nie może być niższa niż 12-krotność ceny biletu jednorazowego stosowanego przez przewoźnika w danej klasie wagonu, kategorii pociągu i relacji, odpowiednio z ulgą 80% i 99%.

Jak z powyższego wynika ZPK nie uzupełnił swojej propozycji o bilet sieciowy.

Po wypowiedziach i dyskusji, strony PUZP nie doszły do porozumienia. Następne spotkanie odbędzie się w dniu 25.06.2009 r., na którym ZPK oczekuje od Sygnatariuszy PUZP zajęcia stanowiska do projektu „Porozumienia”.
W wolnych wnioskach została poruszona przez stronę związkową sprawa przejazdu pracowników i ich rodzin w pociągach InteRegio. Strona związkowa skierowała zapytanie do Prezesa Zarządu ZPK i przedstawicieli Spółki PKP Przewozy Regionalne, dlaczego są łamane zapisy Rozdziału XII PUZP i nie są honorowane bilety sieciowe imienne tylko wymagany jest bilet jednorazowy z ulgą 99% lub 80%. Przedstawiciele Spółki PKP Przewozy Regionalne wyjaśnili, że jest to decyzja Zarządu Spółki PKP Przewozy Regionalne i dotyczy tylko pociągów InteRegio, których jest na całej sieci uruchamianych w sezonie letnim około15 par, gdzie za przejazd tymi pociągami obowiązuje specjalna promocyjna taryfa.
Prezes Zarządu ZPK zobowiązał się, że podejmie w najbliższych dniach w tej sprawie rozmowy z Zarządem Spółki Przewozy Regionalne celem uregulowania poruszonego tematu.

Sporządziła: H. Rybińska
 

« powrót drukuj powiadom znajomego