Archiwum

Spotkanie Związków Zawodowych działających w spółkach grupy PKP z Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w dniu 25.VI.2009 roku

W dniu 25 czerwca 2009 roku odbyło się kolejne spotkanie sygnatariuszu PUZP w sprawie ustalenia zasad realizacji uprawnień do ulgowych przejazdów wynikających z Rozdziału XII PUZP.
Prezes Zarządu ZPK Pan Krzysztof Mamiński ponownie przedstawił projekt protokołu dodatkowego numer 7 do PUZP w którym ZPK zamierza wprowadzić zmiany do par 68 PUZP oraz zaproponował po raz kolejny zawarcie porozumienia w sprawie zmiany ceny biletu miesięcznego odcinkowego imiennego, oświadczając, że Zarząd ZPK jest gotowy do podpisania w dniu dzisiejszym tych dokumentów.

Związki Zawodowe w tym ZZDR PKP, w zdecydowanej większości przedstawiły swoje negatywne stanowisko do propozycji Zarządu ZPK.
W związku z powyższym Prezes Zarządu ZPK poinformował, że w dniu 26 czerwca 2009 odbędzie się spotkanie prezesów spółek należących do ZPK w celu podjęcia odpowiednich decyzji w tej sprawie.
Po przedstawieniu stanowiska przez Związki Zawodowe, Prezes ZPK zarzucił stronie związkowej, że niektóre związki wręcz zakończyły negocjacje swoim zdecydowanym negatywnym stanowiskiem, w tym ZZDR PKP.
W odpowiedzi przewodniczący ZZDR PKP oświadczył że związek jest gotowy do dalszych negocjacji pod warunkiem objęcia negocjacjami min. następujących spraw:

1/ Ujecie w porozumieniu zapisów o uprawnieniu pracowników do biletu sieciowego na dotychczasowych zasadach,
2/ Określenie ceny biletu sieciowego dla pracowników na 2010 i lata następne na poziomie -1 % wartości biletu sieciowego rocznego ogólnodostępnego,
3/ Urealnienia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy,
4/ Dostosowanie zapisów PUZP dotyczących czasu pracy do obowiązującego prawa pracy.

O podjętej decyzji i terminie kolejnego spotkania, Związki Zawodowe zostaną powiadomione w trybie roboczym
 

« powrót drukuj powiadom znajomego