Archiwum

III posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniu 17 września 2009 roku w Warszawie odbyło się III-cie posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał zebranych i rozpoczął posiedzenie. Przedstawienie porządku III-go posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu. Następnie odczytany został protokół z II-go posiedzenia RK ZZDR PKP z dnia 26 - 27 maja 2009 roku, który po zaakceptowaniu przez zebranych został przyjęty.

W dalszej części obrad nastąpiło odczytanie protokołu Krajowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli. Następnie kol. A. Motyka i kol. J. Oleszak omówili kwestie związane z mającymi nastąpić zmianami organizacyjnymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..
Następnie Zespół Rady Krajowej, odpowiedzialny za organizację VI Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP w Głuchołazach, przedstawił sprawozdanie z ich organizacji.

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie zaproponowanych przez pracodawcę zmian do rozdziału XII PUZP oraz odczytany został projekt Porozumienia w sprawie zasad realizacji uprawnień do świadczeń przejazdowych. W dalszej kolejności zebrani podjęli decyzję o organizacji „Święta Kolejarza”, które połączone zostanie z wręczeniem odznaczeń związkowych. Wzorem roku poprzedniego postanowiono, iż uroczystości odbędą się w Warszawie. Następnie kol. A. Motyka przedstawił krótką relację z pobytu 10 osobowej delegacji związkowców z SPVH z Chorwacji, która w ramach kontynuacji współpracy z ZZDR PKP, przebywała w naszym kraju w terminie 26.VIII – 3.IX.2009r..
Kolejny punkt obrad stanowiło rozpatrzenie pism interwencyjnych wpływających do Rady Krajowej i podjęcie odpowiednich decyzji. W omawianym punkcie wiele emocji wzbudziły kwestie związane z sytuacją Komisji w CZ Wrocław i CZ Legnica, która jest wynikiem potrzeby dostosowania struktur organizacyjnych omawianych Komisji do struktur pracodawcy.

W ramach spraw organizacyjnych, kol. A. Motyka przekazał zebranym m.in. informację, iż w dniu 28.09.2009 r. o godz.12.00 odbędzie się w Warszawie pikieta, której organizatorami są Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Omówił też kwestie związane z organizacją szkoleń i udziałem w nich członków ZZDR PKP.
Wspomniał również o sytuacji w PLL LOT, gdzie zarząd spółki rozwiązał stosunek pracy z liderami związkowymi - w czasie, kiedy negocjowano zmiany układu zbiorowego.
Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie Uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.

Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie zakończył obrady III-go posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Notatkę opracował
Janusz Wnęk
członek Prezydium
 

« powrót drukuj powiadom znajomego