Archiwum

Informacja ze spotkania z Zarządem PKP PLK S.A. z dnia 27.10.2009 roku


Z ramienia Zarządu Spółki w spotkaniu uczestniczył osobiście Pan Zbigniew Szafrański Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A.
W trakcie spotykania zarówno Prezes Zarządu jak i Dyrektor Generalny Pan Janusz Czarnocki przedstawili aktualna sytuację zatrudnieniowa i ekonomiczną spółki PKP PLK S.A.
Pracodawca poinformował Związki Zawodowe że spółki nie stać (jak zwykle zresztą) na jakikolwiek ruch płacowy czy też zwiększenie gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza. Po dość burzliwej dyskusji Związki Zawodowe podtrzymały żądanie dotyczące wypłaty zwiększonej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza i systemowego wzrostu wynagrodzeń z dniem 01.01.2010 roku przy czym ostateczny termin zakończenia rozmów dotyczących gratyfikacji wyznaczono na dzień 26.11.2009 roku. Po tym terminie jeśli pracodawca nie przedstawi konkretnej propozycji wypłaty z okazji Święta Kolejarza, Związki Zawodowe zdecydowane są do podjęcia działań statutowych i przewidzianych Ustawą o rozwiązywaniu sporów Zbiorowych.

Przy okazji spotkania nie obyło się też bez rozmowy na temat planowanych przez Zarząd Spółki zmian organizacyjnych oraz podpisanego Porozumienia.
Najważniejszymi zapisami tego porozumienia są te, które gwarantują wszystkim pracownikom dalsze zatrudnienie bez uszczerbku na wynagrodzeniu. Wyjątek stanowią jedynie te osoby które nabywają uprawnienia emerytalne, przy czym w stosunku do nich stosować się będzie zasadę indywidualnego rozpatrywania każdej sprawy z zastosowaniem uprawnień pracowniczych wynikających z „Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników”.
Jeśli więc ktokolwiek przekazuje pracownikom informację, że w spółce PKP PLK S.A na mocy przywołanego porozumienia wdrożone zostaną zwolnienia grupowe to świadczy to jedynie o jego braku umiejętności czytania tekstu ze zrozumieniem czy wręcz o skrajnej nieodpowiedzialności.
Zasadniczą różnicą jest zastosowanie u jakiegokolwiek pracodawcy zasady zwolnień grupowych od stosowania niektórych przepisów przywołanej ustawy, w stosunku do pracowników, którzy nabyli uprawnienia emerytalne.
Nazywam to skrajną nieodpowiedzialnością bowiem jak można takie postępowanie określić inaczej gdy jego przyczyną jest zbijanie, z niskich pobudek, swojego kapitału „politycznego”.
Prosimy jednocześnie o pilne informowanie nas o takich przypadkach.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie powołany zespół administracyjno związkowy którego zadaniem będzie monitorowanie prac związanych z łączeniem zakładów. Bardzo ważnym zadaniem, wszystkich Komisji Zakładowych naszego ale też i innych Związków Zawodowych sygnatariuszy Porozumienia, będzie informowanie na bieżąco członków zespołu ze strony związkowej, o wszelkiego rodzaju nieprawidłowościach i niewłaściwym postępowaniu pełnomocników wobec pracowników.

W przypadku wątpliwości lub pytań ze strony czytelników prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do biura SI ZZDR PKP lub za pośrednictwem internetowego biura „online” którego adres znajdziecie na stronie internetowej ZZDR PKP.
Przygotował:
J.O.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego