Archiwum

Zmiana Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, którego członkiem jest Konfederacja Kolejowych Związków Zawodowych, wystąpiło z inicjatywą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt OPZZ zakłada przyznanie prawa do świadczenia emerytalnego po 35 latach opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku kobiet i po 40 latach w przypadku mężczyzn.

Koncepcja ta jest odpowiedzią związków zawodowych na budzące kontrowersje i uzasadniony niepokój zamiary koalicji rządowej, dotyczące podwyższenia obecnego wieku emerytalnego.
Na ich tle inicjatywa OPZZ ma być racjonalnym rozwiązaniem stojącym w zgodzie ze zdrowo pojętą sprawiedliwością społeczną.

Aby projekt obywatelski miał szansę znaleźć się w Sejmie, OPZZ przy aktywnej współpracy z "Super Expressem" musi zebrać 100 000 podpisów zwolenników nowego rozwiązania.

Apelujemy więc do wszystkich, którzy liczą na sprawiedliwy system emerytalny w Polsce - zbierajmy podpisy na listach!

Wypełnione listy z podpisami prosimy o przekazanie do regionalnych struktur ZZDR PKP, KKZZ, OPZZ lub przesyłajcie na adres:

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP
RADA KRAJOWA
ul. Wileńska 2-4,
03 – 409 Warszawa
 

« powrót drukuj powiadom znajomego