Archiwum

Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego ZZDR PKP

Dnia 4 lutego 2010 roku w Warszawie odbyło się Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Towarowego Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Zebranie otworzył Przewodniczący Związku kol. Aleksander Motyka. Po wyborze Prezydium Zebrania i Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Na wstępie przedstawiono sytuację w Spółce PKP CARGO S.A. oraz omówiono propozycję pracodawcy odnośnie zmian w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.

W związku z nie przyjęciem przez Delegatów:
- Sprawozdania z działalności Zarządu Sektora,
- Sprawozdania Skarbnika,
- Sprawozdania Sektorowej Komisji Rewizyjnej,
zostali odwołani z dotychczasowych funkcji Członkowie Zarządu Sektora Towarowego oraz złożyli rezygnację Członkowie Sektorowej Komisji Rewizyjnej.
W zaistniałej sytuacji przystąpiono do wyboru nowego składu Zarządu Sektora Towarowego oraz Sektorowej Komisji Rewizyjnej.
Po dokonanym wyborze skład Zarządu Sektora Towarowego ZZDR PKP przedstawia się następująco:
1. Marian Łuczków Przewodniczący
2. Anna Smyrak Wiceprzewodniczący
3. Aleksander Chałas Wiceprzewodniczący
4. Piotr Górzyński Wiceprzewodniczący
5. Józefa Pawelec Skarbnik
6. Elżbieta Chwesiuk Członek Zarządu
7. Antoni Jaroszewicz Członek Zarządu
8. Wiesław Kwiatkowski Członek Zarządu
9. Grzegorz Perzyński Członek Zarządu
10. Andrzej Siemiątkowski Członek Zarządu

Skład Sektorowej Komisji Rewizyjnej:
1. Maria Skorupa Przewodniczący SKR
2. Roman Romańczuk Członek SKR
3. Jerzy Szczygielski Członek SKR

Materiał przygotował:
Grzegorz Janczyło
 

« powrót drukuj powiadom znajomego