Archiwum

Informacja z rozmów płacowych w dn.09.03.2010 r.

W dniu dzisiejszym tj. 09.03.2010 roku odbyło się kolejne spotkanie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w spółce PKP PLK S.A.
Tradycyjnie w imieniu Zarządu spółki PKP PLK S.A. negocjacje prowadził prezes zarządu Związku Pracodawców Kolejowych i „naczelny strażak grupy PKP” Pan Krzysztof Mamiński.
Na żądanie Związku aby w negocjacjach brali udział przedstawiciele Zarządu naszej Spółki ogłoszona została przerwa po której prowadzący rozmowy Pan K. Mamiński poinformował zebranych, iż ze względu na inne, pilne wcześniej zaplanowane spotkania nikt z przedstawicieli Zarządu PKP PLK S.A nie może w dniu dzisiejszym wziąć udziału w rozmowach, po czym przedstawił stanowisko Zarządu spółki nieznacznie je modyfikując, i tak:

- Zarząd Spółki podtrzymał propozycję wdrożenia podwyżki średniego wynagrodzenia w spółce PKP PLK S.A. w wysokości 150 złotych brutto w formie zwiększenia funduszu premiowego do wysokości 25 % środków na wynagrodzenia z podziałem na część stałą i część tzw. Uznaniową (motywacyjną), jednocześnie dopuszczając możliwość zmiany wysokości poszczególnych części tak utworzonego funduszu,

- Zarząd spółki potwierdził na posiedzeniu Rady Nadzorczej konieczność dokonania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A.

- Zarząd spółki PKP PLK S.A. poinformował jednocześnie że kwota wzrostu średniego wynagrodzenia w spółce PLK S.A. w wysokości proponowanej przez pracodawcę to jest 150 złotych brutto średnio na jednego zatrudnionego w formie premii jest wielkością ostateczną i nieprzekraczalną oraz, że nie zamierza decydować się na przekroczenie wielkości środków na wynagrodzenia przyjętych w tzw. biznes planie spółki na rok 2010 chyba, że osiągnięty zostanie wzrost przychodu spółki ponad zakładane wielkości, dopuszczając tym samym możliwość dalszych negocjacji w temacie wzrostu wynagrodzeń w terminie późniejszym
(czytaj tak naprawdę nigdy – o czym wiemy i co niestety znamy z wcześniejszych doświadczeń),

- Zarząd spółki zadeklarował wolę podpisania już w dniu dzisiejszym stosownego porozumienia dającego możliwość uruchomienia premii za miesiące styczeń i luty, łącznie w wysokości 300 złotych brutto (około 200 złotych netto) .
To tyle jeśli chodzi o stanowisko Zarządu Spółki PKP PLK S.A.

Zdaniem Związków Zawodowych podwyższenie średniej płacy w spółce poprzez zwiększenie funduszu premiowego jest dla nas nie do przyjęcia. W żadnym punkcie negocjacji reprezentujący Pracodawcę prezes ZPK nie podjął tematu wzrostu wynagrodzeń w naszej spółce poprzez podwyższenie wynagrodzeń zasadniczych jej pracowników.
Podwyższenie średniej płacy poprzez zwiększenie premii jest wyłącznie zabiegiem kosmetycznym, propagandowym, i w żaden sposób nie rozwiązuje systemowo problemu żenująco niskich wynagrodzeń pracowników spółki PKP PLK S.A., pracowników którzy na co dzień, na swoich stanowiskach pracy odpowiadają „głową” za bezpieczeństwo ludzi korzystających z usług kolei, pracowników dla których niejednokrotnie jedynym źródłem utrzymania rodziny jest praca w naszej firmie.
Proponowana możliwość uruchomienia nadpłaty premii za miesiące styczeń i luty z położeniem nacisku na fakt, że termin jej wypłaty przypadnie na okres przedświąteczny jest swoistego rodzaju próba „zmiękczenia materii” i zwykłym działaniem socjotechnicznym, które ma spowodować, że pracownicy spółki z ochotą przyjmą kwotę dodatkowej wypłaty i tym samym odstąpią od swoich żądań podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych.

Prowadzący rozmowy Pan K. Mamiński zdeklarował, że takie właśnie rozwiązanie (wypłatę premii) będzie rekomendował nawet w sytuacji braku porozumienia z partnerami społecznymi reprezentującymi załogę.

Mając na względzie przebieg dzisiejszego spotkania, zwracamy się do wszystkich pracowników Naszej Spółki o czynne wsparcie działań protestacyjnych organizowanych przez wszystkie Centrale Związków Zawodowych działających w PKP PLK S.A.
Harmonogram tych działań zostanie w najbliższych godzinach przekazany Członkom poszczególnych Związków.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego