Archiwum

Rozmowy płacowe w dn. 23.03.2010

W dniu wczorajszym odbyło się kolejne spotkanie Związków Zawodowych działających w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z pracodawcą.

W odróżnieniu od poprzednich możemy wreszcie powiedzieć z PRACODAWCĄ, gdyż stroną w rozmowach byli przedstawiciele Zarządu PKP PLK S.A. a nie Prezes Związku Pracodawców Kolejowych.
Zarząd podtrzymuje wolę wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń, niekoniecznie już wyłącznie w formie premii.
Niestety kwota 150 zł (brutto) pozostała na dzień dzisiejszy niezmieniona, i Zarząd został upoważniony przez zebranie udziałowców do prowadzenia negocjacji płacowych wokół tej kwoty (w sumie nie więcej niż 70 025 400,00 zł ogółem w ciągu roku) pomimo braku zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na bieżący rok.

Zaproponowano nam dwa warianty wzrostu wynagrodzeń w 2010 roku.

Pierwszy wariant to podział kwoty 150 zł po 50%, na fundusz premiowy i wzrost w uposażeniu zasadniczym. W takim przypadku, rozkład wzrostu wynagrodzeń w przypadku wdrożenia podwyżki od 1 stycznia wyglądałby następująco: 44,00 zł do uposażenia zasadniczego + 31,00 zł w pochodnych = 75,00 zł oraz 75,00 zł do funduszu premiowego (motywacyjnego).
Przy podwyżce od 1 marca odpowiednio: 54,00 zł + 37,00 zł = 90,00 zł oraz premia jak wyżej i od 1 kwietnia: 59,00 zł + 41,00 zł = 100 zł i także 75,00 zł do premii motywacyjnej.
Pomysł takiego podziału został przez stronę związkową odrzucony.

Drugi zaproponowany wariant, to wzrost wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym.
W takim przypadku, rozkład wzrostu wynagrodzeń w przypadku wdrożenia podwyżki od 1 stycznia wyglądałby następująco: 88,00 zł do uposażenia zasadniczego + 62,00 zł w pochodnych = 150,00 zł.
Przy podwyżce od 1 marca odpowiednio: 106,00 zł + 74,00 zł=180,00 zł;
i od 1 kwietnia: 118,00 zł + 82,00 zł = 200 zł.
Stanowisko związków zawodowych i pracodawcy oraz wspólne ustalenia w załączonym protokole ze spotkania.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego