Sektor Infrastruktury

26.01.2011. SWDR nowa wersja spotkanie w Spółce.

W dniu 26 stycznia 2011 w Warszawie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym p. Andrzejem Pawłowskim. Tematem spotkania była wprowadzana właśnie zmiana do Systemu Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR).

Program w wersji 2,0 powinien pojawić się już na wszystkich posterunkach – w miejscu poprzedniej jego wersji, jednak możliwość wprowadzania danych do programu odblokowana zostanie od dnia 07 lutego br.

Podstawowa zmiana polega na dodaniu możliwości wprowadzania przez dyżurnego ruchu czasów przejazdu pociągu. Spowoduje to, że nareszcie dane widoczne w SWDR będą aktualne, a nie tylko prognozowane.
Będzie widać faktyczne podejście pociągów itp. Przewoźnik będzie mógł sprawdzić gdzie dokładnie znajduje się jego pociąg. Z możliwości takiej mają korzystać też megafoniści .

Po zapoznaniu się z instrukcją dołączoną do programu, oraz po przetestowaniu w ciągu kilku dni działania nowej opcji pojawiło się kilka uwag i propozycji zmian.
W odróżnieniu do pierwotnych założeń, w SWDR 2,0 będzie możliwość wprowadzenia najpierw godziny przyjazdu pociągu, a później (osobno) jego odjazdu.
Znikną kolorowe „wstęgi” zaznaczenia pociągu. Będzie ona w jednym kolorze (przezroczystym), tak aby nie zasłaniała opcji w kolumnach z lewej strony ekranu (jak „Rezygnacja z trasy” itp.).
Dojdzie również nowa opcja „STÓJ”, która obecnie jest tylko w SEPE i możliwość jej zaznaczenia i odznaczenia ma tylko dyspozytor. Obecnie funkcja będzie również dostępna w SWDR. Aktualnie nie ma możliwości wprowadzenia danych do SWDR, jeśli ta opcja jest zaznaczona i trzeba dzwonić do Ekspozytury, aby ją odznaczono. Dyżurny będzie mógł zrobić to sam, co wyeliminuje część telefonów do IDDE.

W późniejszym czasie (za około 3 tygodnie) będzie możliwość poprawiania wprowadzonych danych (obecnie niedostępne!) oraz możliwość wpisania w SWDR analizy pociągu. Opcja poprawiania będzie musiała być ograniczona czasowo, aby nie poprawiać pociągów np. po kilku godzinach, ale jak to szczegółowo zostanie rozwiązane jeszcze nie wiadomo.
Padła propozycja, aby dyżurny ruchu mógł poprawić dane np. do czasu, kiedy sąsiednia następna stacja nie wprowadzi kolejnych danych, lub np. dyspozytor nie opisze opóźnienia.

Bardzo ogólnie z Dyrektorem Biura Eksploatacji poruszony został także temat na temat Elektronicznego Dziennika Ruchu i prac nad nim.
Prace nad EDR ruszą jak tylko zatwierdzona zostanie przez w-ce Prezesa Spółki decyzja o jego tworzeniu. Powinno to mieć miejsce w ciągu najbliższych dni. Wówczas kilkuosobowy zespół pracowników Biura Eksploatacji i Informatyków poświęci się pracy nad tym tylko zagadnieniem.

Ogólnie zakłada się, że EDR będzie niczym innym jak obecny dziennik ruchu, tyle że w formie elektronicznej. Dyżurny przeniesie się jedynie z nim z biurka na monitor. Nawet wygląd ma pozostać taki sam (lub bardzo zbliżony).
Wpisanie pociągu do EDR ma polegać na przeciągnięciu jego numeru myszką z SWDR do odpowiedniej rubryki w EDR i uzupełnieniu pozostałych danych. Wszystkie telefonogramy będą zapisane w programie i wybierane w razie potrzeby w listy rozwijalnej.
Do końca czerwca 2011 planowane jest stworzenie szkieletu programu z ogólnie przyjętymi założeniami, następnie spotkania w celu konsultacji i dopracowania programu w taki sposób, aby do końca tego roku program był gotowy.
Później mają się rozpocząć testy programu na posterunkach, szkolenie pracowników i pełne wprowadzenie programu na całej sieci.
Szczegółowy harmonogram prac nad EDR zamieścimy jak zostanie zatwierdzony i otrzymamy go ze Spółki.

informację przygotował
Damian Krawczyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego