Archiwum

II posiedzenie Prezydium RK ZZDR PKP

W dniu 01.03.2011 odbyło się II posiedzenie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.

W trakcie spotkania przyjęto „Regulamin Organizacyjny Pracy Prezydium RK ZZDR PKP”, a Przewodniczący Związku wyznaczył każdemu z członków Prezydium zakres pracy i określił ramy tematyczne problemów za które będą odpowiedzialni. Szczegółową informację na ten temat możecie znaleźć w zakładce Prezydium gdzie oprócz krótkiej informacji personalnej każdego z członków Prezydium – podajemy zakres tematów jakimi się zajmują i w jakich sprawach możecie bezpośrednio do nich się zwracać.

Omówiono aktualną sytuację w spółkach Grupy PKP. Przewodniczący Sektora Towarowego przedstawił zakres porozumień zawartych w Spółce CARGO dotyczących wdrożenia podwyżki wynagrodzeń oraz tzw. świadczenia alokacyjnego dla Pracowników.

Przewodniczący ZZDR PKP przedstawił tematykę spotkania zarządców spółek kolejowych zrzeszonych w ZPK z reprezentacjami związków zawodowych w sprawie modyfikacji rozdziału XII PUZP który określa zakres uprawnień do kolejowych świadczeń przewozowych. Proponowany przez przewoźników sposób modyfikacji tego rozdziału PUZP czyli:
- ograniczenie uprawnień do kolejowych świadczeń przewozowych do pracowników zatrudnionych w spółkach Grupy PKP i Przewozów Regionalnych, emerytów i rencistów kolejowych, pozostających na świadczeniach przedemerytalnych ,
- obniżenie wysokości wykupywanej przez pracodawców ulgi dla powyższych grup do 80% i ograniczenie jej tylko do przejazdów koleją klasy 2.
- utraty uprawnień dla członków rodzin (dzieci i współmałżonkowie) pracowników spółek kolejowych zatrudnionych u pracodawców zrzeszonych w Związku Pracodawców Kolejowych,
Zgodnie stwierdzono, że takie zapisy są nie do przyjęcia i ZZDR PKP nie wyraża zgody na ich wprowadzenie.

W dalszej części obrad opracowano projekt porządku najbliższego posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP które odbędzie się w dniach 15-16. 03.2011r.

Przedstawione zostały także ramowe plany współpracy międzynarodowej ze Związkami Dyżurnych Ruchu Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Czech, Bośni i Hercegowiny – w Europejskiej Federacji Pracowników Kolejowej Infrastruktury (EFRI). W ramach tego projektu powołany zostanie przedstawiciel który będzie reprezentował naszą grupę zawodową w Parlamencie Europejskim przed Komisją Europejską ds. transportu.

Rozpatrzono także pisma wpływające oraz podjęto cztery Uchwały o tematyce programowej i finansowej.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego