Archiwum

Szkolenia w ramach projektu: „Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu” - Lublin 2011

Rada OPZZ Województwa Małopolskiego w partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Lubelskiego realizuje projekt „Wysokie kwalifikacje drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt skierowany jest do przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców i pracodawców województwa lubelskiego. Kryterium rekrutacji (zarówno na seminaria jak i szkolenia) stanowić będzie oświadczenie beneficjenta ostatecznego potwierdzające zamieszkanie lub zatrudnienie na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu zorganizowany będzie:
* cykl 3 seminariów w okresie od kwietnia do czerwca
* dwa szkolenia w okresie od czerwca do października
*oraz jednodniowa konferencja podsumowująca, która odbędzie się w grudniu.

W trakcie seminariów przeszkolimy 60 przedstawicieli związków zawodowych oraz 30 przedstawicieli organizacji pracodawców. W każdym seminarium udział weźmie 30 osób. Uczestnicy będą pracować w trzech 10-cio osobowych grupach podczas warsztatów prowadzonych równolegle przez 3 trenerów. Warsztaty tę będą z zakresu negocjacji, komunikacji oraz elastycznych form pracy.

Szkolenia będą podzielone na trzy 3-dniowe zjazdy. Przygotują one 24 przedstawicieli związków zawodowych do pełnienia roli pełnomocnika procesowego w sądzie pracy. W każdym szkoleniu weźmie udział 12 uczestników. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem. Uczestnicy, którzy zaliczą egzamin otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem.

Uwieńczeniem projektu będzie jednodniowa konferencja podsumowująca projekt oraz promująca publikację. Do udziału w konferencji zapraszamy reprezentantów związków zawodowych, organizacji pracodawców, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz uczestników seminariów i szkoleń.
W całym projekcie 55% uczestników stanowić będą kobiety.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 90 przedstawicieli partnerów społecznych w zakresie prowadzenia skutecznego dialogu społecznego, aktywnej komunikacji negocjacji, wyposażenie ich w wiedzę i promowanie elastycznych form zatrudnienia na rzecz zwiększenia ich zdolności adaptacyjnych oraz przygotowanie 24 przedstawicieli związków zawodowych do pełnienia funkcji pełnomocnika procesowego w sądzie pracy.

Terminy seminariów:
04-06.04.2011 r.
16-18.05.2011 r.
08-10.06.2011 r.

Bliższych informacji udziela kol. Miśtal Adam pod tel. 692132308 wiceprzewodniczący ZZDR PKP odpowiedzialny za szkolenia.
W załączniku deklaracja uczestnictwa.
O kolejnych szkoleniach organizowanych ze środków Unii Europejskiej będziemy informować na bieżąco.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego