Archiwum

Spotkanie sygnatariuszy Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy z przedstawicielami pracodawców.

W dniu 19.04.2011 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Pracodawców Kolejowych z sygnatariuszami Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tematem spotkania był projekt nowego PUZP autorstwa ZPK - jaki w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy.
Propozycje uregulowań, jakie znalazły się w nowym projekcie w znacznym stopniu zawężają zapisy obecnie obowiązującego aktu.

W zaproponowanym przez pracodawców nowym tekście Układu nie zostały ujęte min. zapisy dotyczące:
- czasu pracy,
- wynagrodzenia za pracę w warunkach szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych
- dodatku wyrównawczego,
- dodatku za jednoosobową obsługę trakcyjną,

Zasadnicze zmiany dotyczą również ulg przejazdowych, gdzie pracodawcy proponują wykup uprawnienia do ulgi w wysokości 80 % tylko w drugiej klasie i tylko dla pracownika, emeryta i rencisty.
Wypłata wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych i świątecznych sprowadza się do zapisów kodeksowych, obniżono również dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej do 20%.

Wprowadzone modyfikacje argumentowano chęcią szerokiego pozbawienia ograniczeń, jakie w opinii ZPK PUZP nakłada na uregulowania zakładowe. W zamyśle przedstawicieli Związku Pracodawców Kolejowych wszelkie szczegółowe uregulowania mają znaleźć się w ZUZP poszczególnych spółek.

Podczas dzisiejszego spotkania ustalono tryb i terminy procedowania nad nowym projektem PUZP. Mają dobyć się trzy spotkania. Na najbliższym – pod koniec kwietnia strona związkowa ma przedstawić swoje propozycje zmian i zapisów.
Prezes ZPK p. Krzysztof Mamiński zaproponował, aby na chwilę obecną rokowania prowadzone były w trybie art. 241 z i.9 §1 czyli wprowadzenia protokołu dodatkowego oraz kilkakrotnie zwrócił uwagę, że brak uzgodnień spowoduje wypowiedzenie przez Związek Pracodawców Kolejowych obowiązującego Układu Ponadzakładowego a tym samym obowiązujących w poszczególnych Spółkach Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy.

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP wyraża opinię, że zapisy nowego PUZP w brzmieniu zaproponowanym przez pracodawców są nie do przyjęcia.
Przedstawiciele ZZDR PKP najbliższym terminie ustalonego spotkania przedstawią swoje propozycje zapisów Układowych. Jednak zwracamy uwagę na niezbyt rzetelne podejście do sposobu dialogu partnerskiego przez przedstawicieli pracodawców ze względu na następujące fakty.
Projekt nowego PUZP został wysłany z siedziby ZPK na ul. Chmielnej w Warszawie w dniu 31.03.2011 listem pocztowym, poleconym z potwierdzeniem odbioru do siedziby RK ZZDR PKP w Warszawie na ul. Wileńskiej dotarł w dniu 11.04.2011 r. – dłużej trwała, więc przesyłka z jednej warszawskiej ulicy na drugą niż czas, jaki dano nam na analizę tego dokumentu przed pierwszym spotkaniem. Ponadto powtarzana przez Prezesa ZPK konieczność pośpiechu w pracach nad nowym Układem i ustalenie następnego terminu spotkania na dzień28.04.2011 r., na którym przedstawiciele strony związkowej mają przedstawić swoje konkretne propozycje zapisów układowych jest także niezbyt godziwe wobec partnerów społecznych. Zastanawia nas czy pracodawcy także tworzyli swój projekt przez kilka dni poświęcając przy tym swój czas przeznaczony dla rodzin podczas Świąt czy robili to od 1 stycznia br., kiedy Spółka Przewozy Regionalne wyszła ze Związku Pracodawców Kolejowych a może jeszcze wcześniej?

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego