Archiwum

Posiedzenie zespołu ds. bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

W dniu 2011-05-05 odbyło się czwarte posiedzenie zespołu do spraw bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.
Podczas spotkania poruszane były tematy:

Centralnego rejestru maszynistów - Minister Massel zaproponował aby na następne spotkanie Departament Kolejnictwa wraz z UTK przygotowali propozycję zmiany w ustawie umożliwiającą prowadzenie takiego rejestru przez UTK, które potwierdzą zasadność pomysłu i nawet posiada program który po pewnych niewielkich zmianach mógłby służyć do tego celu.

Zaakceptowana została zmiana do „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzących określone pojazdów kolejowych oraz pojazdy kolejowe metra i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach” - i tak w Rozdz. 2 par. 4.1 dodany zostanie zapis o tym, ze pracownik taki ma być zatrudniany na umowę o pracę. Co wykluczy zatrudnianie na w/wym. stanowiskach poprzez zawarcie umowy zlecenia lub o dzieło.
Wszystko powyższe ma na celu wyeliminowanie przekraczania czasu pracy przez maszynistów, którzy pracują często u kilku przewoźników jednocześnie. Kilkakrotnie poruszono także temat jednoosobowej obsługi lokomotyw jednokabinowych - uzgodniono, że na następne spotkanie zostanie przygotowana informacja przez przewoźników z jakim problemem faktycznie mamy do czynienia. Ile jest takich lokomotyw, co można zrobić aby uniknąć takiego sposobu ich prowadzenia lub jak poprawić na nich widoczność.

Omawiany był także temat częstotliwości oraz czasu szkoleń okresowych i egzaminów. W rozporządzeniu jest bowiem zapisane iż takowe mają się odbywać nie rzadziej niż raz na 4 lata, co niektóre przedsiębiorstwa kolejowe dobitnie wykorzystują i szkolą ludzi właśnie raz na cztery lata. W tym przypadku padły propozycje aby rozdzielić wyraźnie egzaminy od pouczeń okresowych, a także aby określić godzinowo ramy szkolenia. Szczegóły do dyskusji na ten temat również mają zostać przygotowane na najbliższe posiedzenie zespołu.

Kolejną poruszoną kwestią był wzrost wypadkowości na przejazdach kategorii "A". Dyr. Skolasiński przedstawił iż wzrosła ona o 100% . Jednak kluczowe tutaj są liczby, otóż wzrost ten jest z 11 na 22 wypadki. Wszystkie jedenaście wypadków powodujących tak duży wzrost miało miejsce na przejazdach kat. "A" z zawieszoną obsługą a więc nie zawinione przez pracowników PLK. Przejazdów takich mamy obecnie 41 (w 2003 roku było 164) i są sukcesywnie likwidowane albo w trakcie modernizacji, albo zmieniana jest ich kategoria.
Przewodniczący PKBWK zasygnalizował iż jednym z takich niebezpiecznych przejazdów jest przejazd z zawieszoną obsługą na szlaku Piaseczno - Okęcie (poważny wypadek każdego miesiąca) i będzie rekomendował o niezwłoczne wprowadzenie tam strzeżenia tego przejazdu z miejsca. Aby poprawić stan bezpieczeństwa na przejazdach zespół zaproponował zacieśnienie współpracy PLK z Policją, oraz proponował aby MI rozważyło zmiany prawne polegające na podwyższeniu kar za łamanie przepisów ruchu drogowego na przejazdach oraz inne rozwiązania jak np. fotoradaru na przejeździe, który powodowałby nieuchronność kary lub zainstalowane już podobno w okolicach Zakopanego urządzenia które dodatkowo zwraca uwagę na zbliżający się do przejazdu pociąg. Jest tam podobno kamera bezprzewodowa w pewnej odległości przed przejazdem i w momencie jazdy pociągu przekazuje obraz jadącego pociągu na monitor (ekran) zamontowany obok znaku STOP, a ten z kolei jest w tym momencie podświetlany pulsacyjnie.

Kilka uwag pojawiło się również do zmian do Ir-1, jednak postanowiono aby bez zbędnej zwłoki zorganizować spotkanie pomiędzy Biurem Eksploatacji, ZZM i ZZDR PKP w celu wyjaśnienia wprowadzanych i ewentualnych innych zmian do Ir1

Przedstawiona została również krótka informacja z wypadku na przejeździe w Mostach – dowiedzieliśmy się o jednym istotnym szczególe, dotyczącym tego przejazdu a mianowicie, że PKBWK rekomendowała już wcześniej na podstawie iloczynu ruchu na tym przejeździe podniesienie jego kategorii do kategorii "A".

informację przygotował
Damian Krawczyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego