Archiwum

III nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP


W dniu 20.06.2011 r odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP.

Jednym z głównych tematów, nad jakim dyskutowano była sytuacja w spółkach Grupy PKP po wypowiedzeniu przez Związek Pracodawców Kolejowych - Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Skutkiem takiego kroku pracodawców może być radykalne pogorszenie poziomu wynagrodzenia – szacowane obniżenie zarobku pracowników może oscylować w granicach 20-30%. Wynikiem wypowiedzenia PUZP jest utrata ostatnich uprawnień, jakie jeszcze przysługiwały polskiemu Kolejarzowi.

Kluczowymi decyzjami, jakie podjęto podczas obrad było:

Zawiązanie Krajowego Komitetu Protestacyjno – Strajkowego i podjęcie pierwszych decyzji jego działalności - o których, z wiadomych względów nie będziemy pisać publicznie. Informacje te jednak wszystkim zainteresowanym Członkom Związku – przekazywać będą przewodniczący poszczególnych terenowych struktur organizacyjnych ZZDR PKP.

Uchwałą RK ZZDR PKP powołano zespół negocjacyjny i nadano mu uprawnienia do rokowań nad nowym PUZP.

Podjęto decyzje dotyczące dalszej przynależności i współpracy w strukturach KKZZ.

Ponadto odczytano protokół pokontrolny Krajowej Komisji Rewizyjnej, który nie wniósł żadnych zastrzeżeń do pracy Skarbnika Związku oraz wydatkowania i rozliczenia finansów.
Podjęto także szereg uchwał zarówno organizacyjnych jak i finansowych dotyczących organizacji obchodów XX rocznicy powstania ZZDR PKP.
W czasie posiedzenia Rady Krajowej zapadły także decyzje o przyznaniu odznaczeń związkowych zarówno dla Członków jak i struktur organizacyjnych Związku.

Podczas prac III nadzwyczajnej Rady Krajowej ZZDR PKP w sąsiedniej sali Spółki PKP PLK S.A. odbywało się spotkanie jej kierownictwa z przedstawicielami związków, którego tematem była treść Protokołu Dodatkowego nr 8 do ZUZP, którego ewentualne podpisanie może skutkować nie wypowiedzeniem przez Spółkę - Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Więcej szczegółów na ten temat podamy w osobnej informacji.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego