Archiwum

IV posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniach 11-12 października 2011 r. w Iławie odbyło się IV posiedzenie Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.

Po powitaniu przez Przewodniczącego Związku przybyłych członków Rady i zatwierdzeniu porządku obrad, odczytano protokół Krajowej Komisji Rewizyjnej ZZDR PKP sporządzony po przeprowadzeniu ostatniej kontroli.

Przewodniczący zespołów ds. organizacji VIII Międzynarodowych Zawodów Sportowych w Łazach oraz obchodów XX rocznicy powstania ZZDR PKP w Łącznej, przedstawili rozliczenia tych imprez a ich podsumowanie zostało w głosowaniu przyjęte. Zaznaczyć tu należy, że w tym roku bilans organizacji zawodów sportowych został zakończony wynikiem dodatnim, co niewątpliwie jest głównie zasługą przewodniczącego komitetu organizacyjnego kol. Adama Miśtala.

Następnie przewodniczący poszczególnych Sektorów ZZDR PKP przedstawili informacje z ich działalności.

Przedstawiono także informacje z realizacji uchwał RK ZZDR PKP dotyczących wypowiedzenia PUZP.
W pierwszym dniu obrad gośćmi ZZDR PKP byli p. Krzysztof Mamiński – Prezes Związku Pracodawców Kolejowych
i p. Grażyna Blicharz Dyrektor Biura ZPK.
Długa i żywiołowa dyskusja dotyczyła głównie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, jego wypowiedzenia, projektu nowych uregulowań w PUZP, kształtu ulg przejazdowych w roku 2012 oraz w latach następnych.
Stanowisko, jakie podczas spotkania prezentował prezes ZPK nie różniło się zasadniczo od tego, jakie przedstawiał podczas wszystkich tur rokowań nowego PUZP.
Wydaje się, że zostało wyjaśnionych kilka kwestii, odnoszących się do udziału, prezentowanych stanowisk
i wzajemnych relacji pomiędzy ZZDR PKP i ZPK w spotkaniach negocjacyjnych.
Rada Krajowa ZZDR PKP po raz kolejny jasno określiła swoje stanowisko, iż nie zgodzi się na parafowanie nowego kształtu PUZP w formie obecnie prezentowanej przez ZPK.

W drugim dniu obrad podjęto szereg uchwał dotyczących min. organizacji obchodów Święta Kolejarza i przyznania odznaczeń związkowych, powołania zespołów ds. organizacji XXI Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP oraz IX Międzynarodowych Zawodów Sportowych ZZDR PKP. Podjęto także ostateczne decyzje dotyczące przeprowadzenia szkoleń dla skarbników ZZDR PKP.

Drugi dzień obrad zdominowała jednak dyskusja dotycząca działalności KKZZ, dalszej roli ZZDR PKP w strukturach tej organizacji i strategii Związku w odniesieniu do pozostania w grupie związków zrzeszonych w OPZZ.
Naszymi gośćmi w tym dniu byli Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz oraz szef Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek. Kolega Jan Guz podjął się roli mediatora w sytuacji dość mocno zaognionych relacji pomiędzy ZZDR PKP a przewodniczącym KKZZ.
W odniesieniu do dość niefortunnych medialnych wypowiedzi po katastrofie kolejowej w Babach oraz dalszych działaniach Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów zmierzających do wprowadzenia poprawek do instrukcji
Ir-1 – sytuacja wewnętrzna w KKZZ jest dość napięta. Niestety nie udało się uzyskać jasnych i wprost skierowanych do pracowników PLK przeprosin ze strony szefa KKZZ. Co prawda padło kilka razy słowo „przepraszam” na ręce członków Rady Krajowej ZZDR PKP, lecz zawoalowanie wypowiedzi w trakcie jego wypowiadania jednoznacznie wskazywało, że przepraszał on za nasz brak zrozumienia intencji wypowiedzi przewodniczącego L. Miętka.

Konstruktywnym owocem dyskusji z szefem KKZZ było powołanie wspólnego zespołu złożonego z przedstawicieli
ZZDR PKP i ZZM w celu wypracowania wspólnego stanowiska i rozwiązania odnoszącego się do propozycji zmian
w instrukcji Ir-1.
Mamy nadzieję, że rezultatem prac tego zespołu będzie rozwiązanie nie obarczające odpowiedzialnością za bezpieczną jazdę pociągu tylko pracowników posterunków ruchu, czyli PLK.

Kolega Jan Guz szeroko przedstawił obecną sytuację w OPZZ także w odniesieniu do wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych. Mówił również o projektach zmian ustawie o związkach zawodowych i planowanych progach reprezentatywności. Padło wiele ciepłych słów w odniesieniu do członkostwa ZZDR PKP w strukturach OPZZ
a jednocześnie kol. Guz zachęcał nas do dalszej efektywnej współpracy.

Po pożegnaniu gości drugi dzień obrad zakończono szczerą i rzeczową dyskusją o sytuacji wewnętrznej w ZZDR PKP oraz o dalszej strategii działalności Związku. Wypracowane wnioski zostaną przekazane delegatom w trakcie XXI KZD.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego