Sektor Infrastruktury

Protkół dodatkowy czy "kukułcze jajo"?

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z pracodawcą w temacie protokołu dodatkowego Nr 9 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A..
Pracodawca przedstawił swoją argumentację w sprawie konieczności zawarcia protokołu dodatkowego numer 9 do ZUZP PLK S.A.
Według pracodawcy konieczność zawarcia takiego protokołu wynikała z potrzeby uregulowania statusu emerytów i rencistów – byłych pracowników przedsiębiorstwa państwowego PKP którzy przeszli na te świadczenia przed wejściem w życie Ustawy o restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP.

Po zapoznaniu się z treścią porozumienia w sprawie Ulgowych świadczeń przejazdowych, przedstawiciele strony związkowej pomimo posiadanych upoważnień do podpisania Protokołu Dodatkowego Nr 9, doszli do wniosku, że treść protokołu dodatkowego Nr 9 do ZUZP jest nie do przyjęcia.
Niemal wszyscy obecni po stronie związkowej zajęli negatywne stanowisko w tej sprawie.
Stanowisko w imieniu ZZDR PKP przedstawiono następująco :

ZZDR PKP nie uzgadnia i nie podpisze protokołu dodatkowego Nr 9 do ZUZP w takim kształcie ponieważ:

1/ Czy taki protokół zostanie podpisany czy też nie, pracodawcy i przewoźnicy i tak już zawarli w sprawie uprawnień przejazdowych porozumienie i dla pracowników oraz ich rodzin a także emerytów i rencistów nic to nie zmienia jeśli chodzi o rok 2012. Ponadto jeśli pracodawcy poprzez ZPK zawarli z przewoźnikami porozumienie i pominęli w tej procedurze Związki Zawodowe to nie widzimy jako Związki sensu aby takie działania niejako potwierdzać swoimi podpisami zwłaszcza, że z jego treści jasno wynika że jest to próba stopniowego pozbawiania uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych dużej grupy uprawnionych zwłaszcza jeśli chodzi o rok 2013.

2/ Przyjęcie w świetle zapisów „Porozumienia …” zmiany do ZUZP w treści proponowanej przez pracodawcę spowodowałoby wyrzucenie poza materię układową sprawy świadczeń przejazdowych a tym samym pozbawiłoby zupełnie jakiejkolwiek możliwości wpływu partnerów społecznych na ich kształt w przyszłości dając wolną rękę pracodawcy w tym temacie.

3/ Uregulowanie sprawy emerytów i rencistów zaproponowaliśmy w formie spisania dokumentu będącego wyjaśnieniem stron ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.

4/ Przesłanie związkom zawodowym treści projektu protokołu dodatkowego numer 9 do ZUZP bez dołączenia do niego „Porozumienia…” było decyzją co najmniej niefortunną a treść tego dokumentu miałaby wpływ na wyniki głosowania obiegowego w tej sprawie. Dodatkowo bulwersującym jest fakt, że wspominane „Porozumienie…” opublikowane zostało na stronie portalu „Infokolej” zanim pracodawca wręczył jego kopie Związkom Zawodowym co jest procedurą nie do przyjęcia.

Po przerwie w spotkaniu i wymianie poglądów ponowiliśmy naszą propozycję spisania wyjaśnienia stron odnośnie paragrafu 69 ZUZP natomiast kol. z NSZZ Solidarność zaproponowali aby przenieść zapisy „Rozdziału 1 i 2 porozumienia”, dotyczące Uprawnień do Ulgowych świadczeń przejazdowych w roku 2012 do treści Protokołu dodatkowego Nr 9 do ZUZP i w takiej formie go podpisać.
FZZPAiT zaproponowała zmianę treści projektu Protokołu dodatkowego Nr 9 do ZUZP poprzez uszczegółowienie zaproponowanego przez pracodawcę zapisu w taki sposób aby odnosił się on wyłącznie do roku 2012.

Ostatecznie na dzień dzisiejszy pracodawca wycofał się z propozycji spisania protokołu dodatkowego do ZUZP. Treść „Porozumienia” zostanie rozesłana na zakłady i na jej podstawie stosując analogie do lat ubiegłych zostaną zebrane wnioski od uprawnionych pracowników, emerytów i rencistów kolejowych o wykup uprawnień przejazdowych na rok 2012. Emeryci i renciści kolejowi mają zostać powiadomieni o tym, że w roku 2012 posiadają uprawnienia do ulg na tych samych zasadach co dotychczas natomiast w roku 2013 sprawa ich uprawnień do ulg zależeć będzie od sytuacji finansowej pracodawcy.
Ponadto w trakcie rozmów padła propozycja aby podjąć działania zmierzające do uregulowania problemu ulg przejazdowych dla pracowników, emerytów i rencistów poprzez zapisanie tych uprawnień w formie uregulowań ustawowych.

Nadal nie znalazły rozwiązania sprawy związane z honorowaniem naszych ulg u przewoźników samorządowych i prywatnych . Strona związkowa zwróciła się do pracodawcy aby ten poczynił kroki w celu uregulowania tej sprawy z pominięciem ZPK ponieważ zdaniem związków ten ostatni nie zrobił dotychczas nic aby problem i to bardzo poważny rozwiązać.
Pracodawca poinformował nas również, że w styczniu zamierza wyjść z inicjatywą rozpoczęcia rozmów w sprawie nowego ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.
Poniżej zamieszczamy treść porozumienia w sprawie ulg przejazdowych w roku 2012 i na lata następne jakie Związek Pracodawców Kolejowych zawarł z przewoźnikami kolejowymi.

informację przygotował
Jerzy Oleszak

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.1

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.1

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.2

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.2

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.3

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.3

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.4

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.4

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.5

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.5

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.6

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.6

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.7

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.7

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.8

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.8

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.9

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.9

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.10

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.10

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.11

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.11

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.12

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.12

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.13

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.13

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.14

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.14

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.15

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.15

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.16

ZPK Porozumienie z przewoźnikami s.16

 

« powrót drukuj powiadom znajomego