Archiwum

Koleje śląskie nie dla kolejarzy Grupy PKP

Pan
Adam Matusiewicz
Marszałek Sejmiku
Województwa ŚląskiegoMKR ZZDR PKP Katowice zwraca się do Pana Marszałka o udzielenie w trybie pilnym informacji w sprawie obowiązywania w miesiącu lutym 2012 roku uprawnień do ulgowych świadczeń przejazdowych pociągami uruchamianymi przez spółkę Koleje Śląskie spółka z o.o..

Trwające kilka miesięcy rozmowy Związku Pracodawców Kolejowych z Zarządem spółki Koleje Śląskie nie przyniosły do dnia dzisiejszego rozstrzygnięcia problemu, który dotyka bezpośrednio dużej grupy społeczeństwa naszego województwa pracującego w spółkach grupy PKP.
W wyniku prowadzonych rozmów ustaliliśmy, że Zarząd spółki Koleje Śląskie może się ustosunkować do propozycji zawarcia umowy ze Związkiem Pracodawców Kolejowych dopiero pod koniec miesiąca lutego bieżącego roku, po uzyskaniu pozytywnej opinii organów nadzoru właścicielskiego a więc jak rozumiemy również Pana i Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – jako właściciela spółki.

Pracownicy o których mowa są zmuszeni do korzystania z usług spółki Koleje Śląskie ponieważ nie mają żadnej możliwości korzystania z innych, alternatywnych środków transportu i dojazdu do pracy, w tym też pociągów innego przewoźnika jak na przykład Przewozów Regionalnych.
Obecny tryb prowadzenia rozmów w opisywanej sprawie ze spółką, której właścicielem jest UM województwa Śląskiego naszym zdaniem nie ma nic wspólnego z rozmowami handlowymi poważnych partnerów lecz przypomina zabawę ciuciubabkę i w związku z tym oprócz informacji o którą prosimy na wstępie, oczekujemy również od Pana Marszałka jasnej i konkretnej decyzji czy Śląski Urząd Marszałkowski jest zainteresowany rozwiązaniem problemu i wyrazi zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie ulgowych świadczeń przejazdowych dla pracowników spółek Grupy PKP czy też nie tym bardziej, że problem „ulg przejazdowych kolejarzy” i ich honorowania przez spółkę Koleje Śląskie był znany jeszcze przed jej utworzeniem i rozpoczęciem działalności.

Kuriozalnym wydaje się też sytuacja w której Śląski Urząd Marszałkowski będąc właścicielem jednej spółki(KŚ) i współwłaścicielem drugiej (PR), honoruje ulgowe świadczenia przejazdowe w PR natomiast tych samych świadczeń nie honoruje w Kolejach Śląskich.

Pracownicy w imieniu których się zwracamy do Pana Marszałka zatrudnieni są na stanowiskach pracy i posterunkach obsługujących pociągi Kolei Śląskich co powoduje, że na rynku transportu publicznego naszego województwa jesteśmy bezpośrednio od swoich usług uzależnieni. Gdyby nie pracownicy PKP PLK S.A. prowadzący ruch pociągów, spółka Koleje Śląskie której właścicielem jest Śląski Urząd Marszałkowski nie mogła by funkcjonować, podobnie jak inni przewoźnicy.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że ci sami pracownicy w sprawie których się do Pana zwracamy stanowią dużą grupę elektoratu wyborczego naszego województwa biorącego czynny udział w wyborach samorządowych.
Ci ludzie w ostatnich wyborach samorządowych zaufali swoim kandydatom i dzięki ich decyzji między innymi Pan Marszałek ma możliwość piastowania swojej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji. Obecnie ci sami wyborcy czują się zawiedzeni i dyskryminowani z tego tylko powodu, że noszą kolejarski mundur.

Dodatkowo za podjęciem przez Urząd Marszałkowski pozytywnej decyzji niech przemówi fakt, że ulgi stosowane dla pracowników spółek grupy PKP nie są „darmowe” a Koleje Śląskie rozliczają się finansowo ze spółką Przewozy Regionalne. Jaki cel ma dalsze przeciąganie rozmów ze Związkiem Pracodawców Kolejowych – nie jesteśmy w stanie zrozumieć, tym bardziej, że zawarcie odpowiedniego porozumienia może skutkować korzyścią również dla pracowników spółki Koleje Śląskie.

z poważaniem
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego