Archiwum

XXI Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

Od 26 do 30 marca br. w Ślesinie k. Konina zwołany został XXI Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP.

W ramach prac Zjazdu przedstawiono sprawozdania za okres 14 miesięcy z działalności :
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,
- Skarbnika Rady Krajowej.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, zostały one w głosowaniu przyjęte.
Dokonano także zmiany w Prezydium RK – przez uzupełnienie wakatu - na funkcję wiceprzewodniczącej Związku zatwierdzono przewodniczącą Sektora Pasażerskiego.
Uzupełniono składy Komisji statutowej, Komisji uchwał i wniosków oraz wybrano Kapitułę odznaczeń „Zasłużony dla ZZDR PKP”.

W drugim dniu obrad gośćmi Zjazdu byli minister Andrzej Massel z Ministerstwa Transportu, minister Anna Tomczyk Główny Inspektor Pracy, przewodniczący OPZZ Jan Guz oraz dyrektor ZLK Poznań Wojciech Grześkowiak – gospodarz terenu, na którym odbywał się XXI KZD.
Delegaci mieli okazję zarówno na zadanie szeregu pytań dotyczących warunków pracy i płacy jak i na przedstawienie swoich uwag dotyczących problemów, z jakimi borykają się pracownicy bezpośrednio odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu kolejowego w Polsce.
Dyskusja była bardzo rzeczowa – trudne pytania nie pozostały bez odpowiedzi a rozmowy z zaproszonymi gośćmi zakończono dopiero krótko przed godziną 23.
Jednym z dwóch najczęściej zgłaszanych ministrowi Andrzejowi Masselowi problemów był temat wzrostu wynagrodzeń.
Z wypowiedzi ministra można było wywnioskować, że organ właścicielski, jakim jest Ministerstwo transportu budownictwa i gospodarki morskiej nie będzie w żaden sposób negować lub blokować działań spółki PKP PLK S.A. zmierzających do wdrożenia podwyżek w tym podmiocie. Co więcej - ministerstwo będzie wspierać Zarząd Spółki, aby mimo niekorzystnego bilansu ekonomicznego do takiego wzrostu wynagrodzeń mogło dojść.
Drugim równie często poruszanym przez delegatów tematem był zakres czynności, jaki przypisywany jest w Regulaminach pracownikom, którzy prowadzą ruch pociągów.
Tutaj zarówno minister Tomczyk jak i minister Massel stwierdzili, że każdy taki przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie, ponieważ o ile na posterunkach mniej obciążonych pracodawca może uzasadniać takie wypełnianie czasu pracy personelu, to na posterunkach o dużym stopniu obciążenia pracą jest to niedopuszczalne.
Minister Massel dodał, że kwestia czynności przypisanych w Regulaminach Technicznych musi polegać na wzajemnym kompromisie pracodawcy i pracownika. Jeden z delegatów zwrócił uwagę, iż w tej chwili zakres czynności dodatkowych nie jest w żaden sposób konsultowany z pracownikami lub ich przedstawicielami a ich przypisywanie polega w większości na przymusie i presji wywieranej przez pracodawcę. Można, więc chyba liczyć, że teraz to się zmieni.

W kolejnym dniu Zjazdu delegaci pracowali nad poprawkami do Statutu. Wszystkie zaproponowane przez Komisję Statutową zmiany zostały zaakceptowane.
Zgłoszono także szereg wniosków i projektów uchwał, które poddano pod głosowania delegatów.
XXI Krajowy Zjazd Delegatów wypracował także Stanowisko -odnoszące się do podniesienia wieku emerytalnego w Polsce, które przekazane zostanie władzom Państwa. Treść stanowiska w załączeniu.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego