Archiwum

Rokowania w ramach sporu zbiorowego

W dniu 06.12.2012 roku w siedzibie centrali PKP Cargo S.A. przy ulicy Grójeckiej 17 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Pracodawców Kolejowych oraz prawników z powołanej przez ZPK kancelarii prawnej z reprezentatywnymi centralami związkowymi.

Rozmowy prowadzone były w ramach rokowań sporów zbiorowych, jakie wszczęto w spółkach Grupy PKP po braku realizacji przez pracodawców żądań strony społecznej dotyczących utrzymania ulg przejazdowych na rok 2013 na poziomie obowiązującym obecnie lub wypłaty rekompensat za ich ograniczenie.

Prezes ZPK p. Krzysztof Mamiński przedstawił stronie związkowej pełnomocnictwa, jakich udzieliły mu poszczególne Spółki do prowadzenia rokowań w ramach sporu zbiorowego.
Jedną z ciekawszych informacji, jaką otrzymaliśmy z przedstawionych pełnomocnictw była chronologia spotkań w ramach dialogu społecznego i dat na pełnomocnictwach.
I tak na przykład spółka PKP PLK S.A. udzieliła pełnomocnictwa do reprezentowania w rozmowach w ramach sporu zbiorowego - Prezesowi ZPK p. Mamińskiemu już 3 grudnia br., natomiast spotkanie będące kolejnym etapem rozmów w ramach dialogu społecznego w Spółce PKP PLK S.A. zwołano dopiero 5 grudnia. Można, zatem domniemać, że pracodawca nie prowadził już w dniu 05.12.2012 - dialogu społecznego a samo spotkanie odbyło się w złej wierze i zmusiło stronę społeczną do wszczęcia sporu zbiorowego.

Kolejno Prezes ZPK przedstawił swoje plany negocjacyjne wobec przewoźników kolejowych mające na celu uzyskanie większego zakresu ulg niż ujęty w Porozumieniu - zawartym z przewoźnikami a przedstawionym stronie społecznej pod koniec sierpnia br.
Przedstawiony przez Prezesa zarys możliwych do uzyskania od przewoźników ulg nie został poparty żadnymi konkretnymi dokumentami a jedynie oświadczeniem o dużym prawdopodobieństwie ich wynegocjowania.
Niestety nie były to także tak ambitne plany negocjacyjne, które mogłyby znacząco zbliżyć nas do poziomu uprawnień, jakie kolejarze posiadają obecnie. Tym bardziej, że szef ZPK oświadczył, iż w dniu 05.12.2012 Koleje Śląskie przesłały pismo mówiące o wycofaniu się z negocjacji z ZPK i informujące jednocześnie, że od dnia 09.12.2012 Spółka ta będzie realizować tylko kilka ulg, które zostały przez nią do tej pory określone.

Z nowych propozycji, jakie może zostaną wynegocjowane przez ZPK ze Spółką Przewozy Regionalne - to uzyskanie ulgi w wysokości, co najmniej 80% - dla pracowników pracodawców zrzeszonych w ZPK i wartości biletu miesięcznego odcinkowego okresowego na odległość do 200 km nie przekraczającej 35 złotych. Ponadto ZPK chce wynegocjować w Spółce PR koszt biletu rocznego sieciowego na wszystkie pociągi tej Spółki na poziomie 600 zł. Dodatkowo ZPK negocjuje uprawnienie do ulgi 80% dla emerytów i rencistów oraz pracowników pobierających kolejowe świadczenie emerytalne, którego koszt wykupu ma nie przekraczać kwoty 130 zł.

W odniesieniu do przedstawionych przez ZPK propozycji, które są w fazie negocjacji z przewoźnikami – strona pracodawcy poprosiła stronę społeczną o przerwę w rokowaniach do czasu zawarcia ewentualnych porozumień.

Związki zawodowe obecne na spotkaniu zgodnie oświadczyły, że negocjacje między ZPK i przewoźnikami nie są przedmiotem sporu zbiorowego. Żądanie związków dotyczy utrzymania zakresu świadczeń przejazdowych na dotychczasowym poziomie lub wypłaty comiesięcznej rekompensaty za ich ograniczenie. Z przedstawionych projektów wynika, że nawet gdyby w 100% udało się Związkowi Pracodawców je zrealizować to ograniczenie uprawnień do ulgowych przejazdów kolejowych i tak nastąpi. Z uwagi na to strona związkowa uznała, że w tej sytuacji jedyną możliwością rozwiązania sporu zbiorowego jest zawarcie porozumienia regulującego wysokość rekompensaty za ograniczenie tychże uprawnień.

Prezes ZPK oświadczył, że na tym spotkaniu nie jest w stanie podjąć rozmów na temat rekompensaty – jej wysokości, wymiaru lub zakresu. Ponownie poprosił o przerwę w rokowaniach.

W związku z mizernym przygotowaniem przez ZPK oferty negocjacyjnej w ramach rokowań sporu zbiorowego w dniu 06.12.2012 (mimo wsparcia kancelarii prawnej) oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców związki zawodowe wyraziły dobrą wolę mogącą mieć wpływ na powodzenie dalszych rokowań i przystały na propozycję przerwy w negocjacjach do dnia 17.12.2012 roku.
Jednocześnie strona społeczna oświadczyła, że rokowania w dniu 17 grudnia 2012 roku - będą przez nią traktowane, jako rozstrzygające na tym etapie sporu.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego