Archiwum

XXII Krajowy Zjazd Delegatów

Od 12 do 15 marca br. w Barcicach k. Nowego Sącza odbywał się XXII Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP.

W ramach prac Zjazdu przedstawiono sprawozdania z działalności :
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,
- Skarbnika Rady Krajowej.
za okres roku czyli od ostatniego KZD w Ślesinie.
Po dyskusji nad sprawozdaniami, zostały one w głosowaniu przyjęte.

Przewodniczący poszczególnych Sektorów ZZDR PKP przedstawili informacje z bieżącej działalności. Podjęto dyskusję nad obszarami działalności sektorów z uwzględnieniem problemów jakie powstają w ramach współpracy.

Jednym z dokumentów jaki wypracowano podczas XXII KZD była Strategia działania wszystkich struktur ZZDR PKP – odczytany projekt Strategii poddano pod dyskusję a następnie po naniesieniu poprawek jednogłośnie przyjęto.

Ponadto omówiono zaangażowanie poszczególnych Komisji Zakładowych w organizację i przeprowadzenie dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w dniu 25.01.2013 r.

Delegaci otrzymali także informacje o uczestnictwie ZZDR PKP w projekcie finansowanym ze środków unijnych w ramach którego nawiązano nowe kontakty z kolejowymi organizacjami związkowymi – Hiszpanii i Chorwacji.

W drugim dniu obrad gośćmi Zjazdu byli Krzysztof Kowalik – Dyrektor Departamentu Kontroli i Nadzoru Głównej Inspekcji Pracy, Leszek Miętek – Przewodniczący KKZZ, Włodzimierz Zembol – Dyrektor ZLK Nowy Sącz – gospodarz terenu, na którym odbywał się XXII KZD oraz Marek Jasieniak - Dyrektor Południowego Zakładu Spółki PKP CARGO S.A.
Delegaci mieli okazję zarówno na zadanie szeregu pytań dotyczących warunków pracy jak i na przedstawienie swoich uwag dotyczących problemów, z jakimi borykają się pracownicy liniowi.
Głównymi tematami jakie zostały poruszone były:
- bezpieczeństwo pracy na posterunkach i w czynnych torach,
- ulgi przejazdowe u przewoźników, którzy nie przystąpili do Porozumienia,
- okulary na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
- likwidacja linii kolejowych w ramach planu „racjonalizacji” PKP PLK S.A.
- strajk ostrzegawczy i jego skutki.

W kolejnym dniu Zjazdu w związku ze złożoną rezygnacją przez Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej z pracy w tym organie statutowym – przeprowadzono wybory uzupełniające do KKR. W wyniku wyborów nowym Członkiem KKR została koleżanka Dorota Olszewska z MKR Katowice.

Następnie delegaci przystąpili do pracy nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał. XXII Krajowy Zjazd Delegatów. Zgłoszono 21 wniosków – po kilkugodzinnej dyskusji nad poszczególnymi projektami – jedynym jednogłośnie przyjętym była wspomniana wcześniej Strategia ZZDR PKP. Jej treść znajdziecie w osobnym załączniku.

Po rozpatrzeniu wniosków - Przewodniczący ZZDR PKP Delegatom za udział i zakończył obrady.

W dziale „fotorelacje” znajdziecie niebawem kilka zdjęć z XXII KZD autorstwa Magdaleny Pyrek z MKR Katowice.

informację przygotował
Grzegorz Herzyk

Strategia ZZDR PKP s.1

Strategia ZZDR PKP s.1

Strategia ZZDR PKP s.2

Strategia ZZDR PKP s.2

 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego