Archiwum

Informacja o planach zmian w ZUZP PKP PLK S.A.

Od jakiegoś czasu Zarząd Spółki PKP PLK S.A. zaprasza przedstawicieli związków zawodowych na spotkania, których tematyką są planowane zmiany do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Spotkania te mają dość specyficzną formę - pracodawca przekazuje ustnie i wizualnie szereg informacji, jednak nie przekazuje żadnych materiałów w formie pisemnej.
Na "nową formę" dialogu społecznego wskazuje również fakt, że nie są sporządzane żadne protokoły lub notatki z przebiegu spotkań.
ZZDR PKP wystąpił do Zarządu z pismem, którego treść publikujemy. Paradoksalnie w następnym dniu po otrzymaniu przez Zarząd niniejszego pisma - na sieci PLK pojawiła się informacja przekazywana pracownikom o planowanych zmianach ZUZP, w której pracodawca powołuje się na prowadzone ze związkami konsultacje w tej sprawie.
Jednak aby informacja dla załogi była pełna pracodawca powinien także przekazać stanowiska związków prezentowane w czasie tych spotkań w odniesieniu do pomysłów Zarządu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego