Archiwum

XXIII Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

Od 18 do 20 marca br. w Kołobrzegu odbywał się XXIII Sprawozdawczy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
W Zjeździe uczestniczyło 72 delegatów.

W ramach prac Zjazdu przedstawiono sprawozdania za okres między XXII do XXIII KZD:
1.Rady Krajowej ZZDR PKP,
2.Krajowej komisji Rewizyjnej,
3.Komisji Statutowej,
4.Skarbnika Rady Krajowej,
Po dyskusji nad sprawozdaniami zostały one w głosowaniu przyjęte.

W związku ze śmiercią ŚP. Eugeniusza Sędziaka członka Krajowej Komisji Rewizyjnej przeprowadzono wybory uzupełniające do KKR.
W wyniku wyborów nowym Członkiem KKR ZZDR PKP została kol. Dorota Pregel z MKR Opole.

Zostało wypracowane stanowisko Delegatów, dotyczące pogorszenia się stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i notorycznego łamania praw pracowniczych.

W drugim dniu obrad odbyły się uroczystości wręczenia odznaczeń resortowych, którego dokonali goście Zjazdu:
-Tomasz Warsza - Dyrektor Departamentu Transportu Kolejowego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego,
-Andrzej Pawłowski – V-ce Prezes Dyrektor ds. eksploatacyjnych PKP PLK S.A.
-Grzegorz Sokołowski – Dyrektor Biura ds. pracowniczych PKP PLK S.A.
Po uroczystości wręczenia odznaczeń odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi i dyskusja podczas której Delegaci mieli okazję zarówno na zadanie szeregu pytań dotyczących warunków pracy jak i na przedstawienie swoich uwag dotyczących problemów, z jakimi spotykają się, na co dzień.
Tematem dyskusji były następujące problemy:
- bezpieczeństwo ruchu kolejowego,
- wizerunek firmy PKP PLK S.A.,
- spójność przepisów i opieka psychologa,
- Rozporządzenia Ministerstwa w sprawie spełnianych warunków na stanowiskach związanych z ruchem pociągów,
- prac nad ZUZP,

W kolejnym dniu obrad Zjazdu Delegaci przystąpili do pracy nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.
Zgłoszono 7 wniosków, z których pięć zostało przyjętych jeden odrzucony jeden wycofany.
Po rozpatrzeniu wniosków i odczytaniu protokółu Przewodniczący ZZDR PKP podziękował Delegatom za udział i zakończył obrady.

Informację przygotował
Ryszard Banach
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego