Archiwum

Gala i debata PIP

W dniu 15 października 2014r w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach miała miejsce uroczysta gala z okazji 95 rocznicy powstania Państwowej Inspekcji Pracy.
Inspekcja powstała na mocy dekretu podpisanego przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 03 stycznia 1919r.

Wśród zaproszonych honorowych gości byli min:
- Zastępca Głównego Inspektora Pracy Minister Małgorzata Kwiatkowska
- Wojewoda Śląski Piotr Litwa
- Komendant Wojewódzki Śląskiej Policji - Krzysztof Jarosz
- Komendant Wojewódzki Śląskiej Straży Pożarnej - Marek Rączka
- Inspektor sanitarny, budowlany, nadzór górniczy, parlamentarzyści i szefowie największych central związkowych Solidarności i OPZZ.
Pośród tego zacnego grona znalazł się również nasz kolega ZSIP Bronisław Szczeciński w ciągu ostatnich 5 lat najlepszy SIP w woj. śląskim odznaczony najwyższym medalem Głównej Inspekcji Pracy „ Za zasługi dla Ochrony Pracy".

Galę poprowadziła Okręgowa Inspektor Pracy w Katowicach Beata Marynowska – otrzymała dyplom okolicznościowy z życzeniami dalszych sukcesów podpisany przez Dyrektora ZLK Sosnowiec i ZSIP.
Po części oficjalnej w kuluarach i na kolacji rozmawiano o najbliższych planach Państwowej Inspekcji Pracy i współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Policją, Strażą Pożarną i Graniczną, Społeczną Inspekcją Pracy i licznymi podmiotami gospodarczymi.

Natomiast dzień wcześniej 14.10.2014 w Warszawie w centrali OPZZ obecnej VII kadencji odbyło się posiedzenie Komisji ds. Ochrony Pracy. Rekomendację nie tylko ze Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu ale też z Kolejowej Konfederacji Związków Zawodowych na stanowisko Wice Przewodniczącego branży transport dostał i został wybrany jednogłośnie nasz kolega ZSIP Bronisław Szczeciński.


W dniu 22 października 2014r w ośrodku szkoleniowym PIP we Wrocławiu odbyła się debata pod tytułem „ Efektywne formy szkolenia a kreowanie bezpiecznych miejsc pracy" , która mogłaby dać odpowiedź na pytanie – czy e-learning jest dobrą szkolenia w zakresie BHP.

W debacie szukano odpowiedzi na pytania :
- jakie są najefektywniejsze formy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy
- jakie metody przekazu najkorzystniej zastosować
- jak sprawdzić efektywność organizowanych szkoleń, oraz jakie jest ich przełożenie na poprawę bezpieczeństwa w zakładzie

W debacie brali udział :
- Zbigniew Żurek – wice Prezes Zarządu Business Centre Club, Sekretarz Generalny Pracodawców BCC, wice Przewodniczący Rady Ochrony Pracy
- Marek Nościusz – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
- Michał Sekunda - Dyrektor Działu Handlowego SEKA S.A.
- Karolina Główczyńska-Woelke – Kierownik Sekcji Wypadków Przy GIP
- Bronisław Szczeciński – ZSIP, Wice Przewodniczący Komisji ds. Ochrony Pracy w OPZZ
Moderatorem debaty była Iwona Bobrowska-Budny – certyfikowany konsultant, partner merytoryczny Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego.

Dyskusji przysłuchiwali się pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy z Wrocławia oraz redaktorzy naczelni pism o tematyce BHP- ATEST i Przyjaciel przy Pracy.
Więcej na ten temat w grudniowych wydaniach tych fachowych miesięczników.

Za konsultację merytoryczną do debaty dziękuję szefowi działu BHP Inspektorowi Grzegorzowi Podsiadło, i Renacie Górnej z OPZZ.

Przygotował:
Bronisław Szczeciński
 

« powrót drukuj powiadom znajomego