Archiwum

Głos w sprawie urlopu dodatkowego tzw.WD

Mój głos w sprawie „Deklaracji dotyczącej urlopu dodatkowego".

W całej spółce PKP PLK ruszyła "akcja deklaracja", polegająca na podjęciu decyzji dotyczącej urlopu dodatkowego. Należy zdecydować czy WD wykorzystamy jako urlop, czy chcemy aby wypłacono go nam w formie ekwiwalentu.
Pragniemy zatem wyjaśnić nieco tę sytuację.

Jak wiemy, urlop dodatkowy przysługuje nam z tytułu pracy w turnusie.
Pracodawca dał nam możliwość wybierania co roku czy idziemy na urlop, czy też chcemy, żeby wypłacono nam za niego ekwiwalent.
Jednocześnie z wejściem w życie "Protokołu dodatkowego nr 11" do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, pracodawca wprowadził obowiązek zdeklarowania się na okres pięciu lat ( począwszy od roku 2015) co do formy "wykorzystania" tegoż urlopu.

l tu rodzi się pewne niebezpieczeństwo. Jeśli zdecydowana większość uprawnionych do WD zdecyduje się na ekwiwalent pieniężny, to pracodawca może stwierdzić, iż urlop ten jako forma dodatkowego wypoczynku za trudy naszej pracy nie jest nam potrzebny, ponieważ większość pracowników nie korzysta z niego ,,w naturze” i może zechcieć nas go pozbawić całkowicie.

Co do formy ekwiwalentu, będzie on wypłacany wraz z poborami za miesiąc listopad każdego kolejnego roku poczynając od roku 2015 na zasadach obliczania wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a więc zgodnie z posiadaną grupą , szczeblem zaszeregowania oraz wysokością średniej z ostatnich trzech miesięcy.
Tu można być spokojnym, gdyż nie jest to narzucona z góry przez pracodawcę jakaś stała i niezmienna kwota.
Jednakże należy się zastanowić (choć niewiele jest na to czasu), jak się zdeklarować, mając na uwadze możliwe, aczkolwiek niekonieczne przyszłościowe posunięcie pracodawcy co do odebrania nam tego urlopu.

Należy również dodać, że wykorzystanie urlopu dodatkowego w "naturze", nie odbiera nam prawa (bo reguluje to kodeks pracy) do otrzymania za te dni wynagrodzenia jak za urlop wypoczynkowy. Mamy więc okazję wypocząć dodatkowo osiem dni w roku kalendarzowym. Pracodawca nie określa kiedy ma to nastąpić i w jakim wymiarze czasu.
Możemy skorzystać z jednego dnia urlopu, ale również i z ośmiu dni naraz w dowolnym miesiącu w roku. Otrzymamy wówczas wynagrodzenie w takim wymiarze (obliczone ze średniej z trzech poprzednich miesięcy) jak w przypadku wypłaconego w grudniu ekwiwalentu.

Czy warto zatem deklarować się ,,za wypłatą” i być może pozbawić się „wolnego”?
 

« powrót drukuj powiadom znajomego