Archiwum

XXIV Sprawozdawczo - Wyborczy Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP

W dniach 19 – 23 stycznia 2015 roku w Bydgoszczy odbywał się XXIV Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Był to zjazd sprawozdawczo – wyborczy.

Po wyborze komisji mandatowo-skrutacyjnej i prezydium zjazdu dokonano wyboru na okres całej kadencji nowe komisje:
- wyborczą,
- wniosków i uchwał.

Przedstawione zostały sprawozdania z działalności w poprzedniej kadencji:
- Rady Krajowej ZZDR PKP,
- Skarbnika,
- Krajowej Komisji Rewizyjnej,
- Komisji Statutowej,
Sprawozdania zostały przyjęte a ustępującym władzom udzielono absolutorium.

Delegaci wybrali władze Związku na kolejną VII kadencję.
Wybrano także nową Komisję Statutową, Krajową Komisję Rewizyjną oraz Kapitułę odznaczenia „Zasłużony dla ZZDR PKP”.
Delegaci wybrali rónież Redaktora odpowiedzialnego biuletynu „Na nastawni”.

Delegaci rozpatrzyli i przyjęli kilka poprawek do Statutu ZZDR PKP, przyjęto także Uchwałę programową na nową kadencję.
Podjęto dyskusję o potrzebach i możliwościach zmian w sposobie zarządzania Związkiem na szczeblu centralnym.
Po zakończeniu drugiego dnia obrad zwołano I nadzwyczajną Radę Krajową VII kadencji.

W trzecim dniu XXIV – Sprawozdawczo-Wyborczego KZD ZZDR PKP – gośćmi Zjazdu byli:
- Przewodniczący OPZZ kol. Jan Guz,
- Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Kolejowego w MIiR Pan Maciej Gładyga,
- Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Pan Andrzej Pawłowski,
- Prezes PKP SKM sp. z o.o. w Trójmieście Maciej Lipnowski,
- Dyrektor PKP PLK S.A. ZLK Bydgoszcz Tomasz Talarczyk.
Delegaci mieli okazję zadać szereg pytań związanych z obecną sytuacją zarówno w poszczególnych spółkach Grupy PKP jak i w całej branży związanej z transportem kolejowym.

Nowe składy poszczególnych organów statutowych:
Rada Krajowa ZZDR PKP:
MOTYKA Aleksander - Przewodniczący Związku z KR ZZDR PKP Nowy Sącz
BIESEK Leszek – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Gdańsk
HERZYK Grzegorz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
MIŚTAL Adam – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Kraków
OLESZAK Jerzy – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Katowice
SMYRAK Anna - Wiceprzewodnicząca Związku z KR ZZDR PKP przy Dolnośląskim Zakładzie Spółki PKP CARGO S.A.
STĘPNIEWSKI Tomasz – Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Wrocław
SZURGOT Marek - Wiceprzewodniczący Związku z MKR ZZDR PKP Opole

BURZ Piotr – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Rzeszów
GRYCMACHER Tomasz – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Gdańsk
PAWŁOWSKI Józef – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Bydgoszcz
TWOREK Krystyna - Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Zielona Góra
ZIOŁO Paweł – Członek Prezydium z MKR ZZDR PKP Lublin

SZAFRAŃSKA Halina - Sekretarz z MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna
WOCH Zbigniew - Skarbnik z MKR ZZDR PKP Łódź

BIERNAT Sebastian - Członek Rady Krajowej –Przewodniczący MKR ZZDR PKP Łódź
CIEŚLIK Adam - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Poznań
CHAŁAS Emilian - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP przy Centralnym Zakładzie spółki PKP CARGO S.A. z siedzibą w Małaszewiczach
CHWIŁKOWSKI Gabriel - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski
GRZYB Mieczysław - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Warszawa
GÓRZYŃSKI Piotr - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący KR ZZDR PKP CZ Kielce
JANCZYŁO Grzegorz - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Białystok
JAWORSKA Ewa - Członek Rady Krajowej – Przewodnicząca MKR ZZDR PKP Lublin
KASZUBOWSKI Andrzej - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Gdańsk
KOZIOŁKIEWICZ Grażyna - Członek Rady Krajowej – Przewodnicząca KR ZZDR PKP Wałbrzych
KRAWCZYK Damian - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Wrocław
ŁAWECKI Zbigniew - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Siedlce
MARKWICA Monika - Członek Rady Krajowej - Przewodnicząca MKR ZZDR PKP Kielce
PAWELEC Mieczysław - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Częstochowa
ROMAŃCZUK Roman – Członek Rady Krajowej – Przewodniczący KR ZZDR PKP CARGOTOR
RYBIŃSKA Halina - Członek Rady Krajowej – Przewodnicząca MKR ZZDR PKP Bydgoszcz
SAJ Henryk - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Szczecin
SZLACHETKA Tadeusz - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Olsztyn
WŁODARCZYK Dariusz - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Skarżysko Kamienna
WALOSCZYK Janusz - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP Tarnowskie Góry
ZWOLIŃSKI Tomasz - Członek Rady Krajowej - Przewodniczący MKR ZZDR PKP CZRK Warszawa

KRAJOWA KOMISJA REWIZYJNA ZZDR PKP:
STAWARZ Stanisław – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Katowice
NYCZ Krystian – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Częstochowa
SZULC Barbara - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Szczecin
TRZCIŃSKI Józef – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Zielona Góra
WALKUSZ Irena – Członek komisji – MKR ZZDR PKP Gdańsk

KOMISJA STATUTOWA ZZDR PKP:
BIERNAT Sebastian – Przewodniczący komisji - MKR ZZDR PKP Łódź
DYGAS Sebastian – Członek komisji - MKR ZZDR PKP ZLK Wrocław
KRAWCZYK Damian – Członek komisji - MKR ZZDR PKP Wrocław
LEWANDOWSKI Wiesław – Członek Komisji – MKR ZZDR PKP Ostrów Wielkopolski
WARCHOLAK Marek - Członek komisji - MKR ZZDR PKP Rzeszów
 

« powrót drukuj powiadom znajomego