Ubezpieczenia OC

Zespół ds. ubezpieczeń przypomina wszystkim zainteresowanym o możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w tym min. dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego

Składka miesięczna wynosi jedynie 4 złote, co daje rocznie 48 złotych.

Umowa Generalna, odnosząca się do zakresu odpowiedzialności PZU za wyrządzone przez osobę ubezpieczoną szkody gwarantuje wypłatę roszczeń wnoszonych w stosunku do pracownika w następującej wysokości;
- 15 000 w zakresie grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej pracownika - zakres podstawowy
- 10 000 w zakresie grupowego ubezpieczenia ochrony prawnej - zakres podstawowy,

Wspomnianą Umowę ubezpieczenia OC można zawierać wyłącznie za pośrednictwem waszych KR lub MKR ZZDR PKP. Jeśli więc ktokolwiek z członków Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP jest zainteresowany wykupieniem OC dla swojego własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa finansowego swoich bliskich, niech się zgłosi do swojego przewodniczącego na szczeblu Komisji Zakładowej i wypełni dokumenty niezbędne do rozpoczęcia ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna / składka na dzień 01.04.2022 rok


Szczegółowych informacji na temat naszego OC szukajcie w swoich KR lub MKR na zakładach pracy lub w siedzibie Rady Krajowej i Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP ZZDR PKP w Warszawie, pod numerami telefonów:
922-4733513 lub 22-6088226, 922-4732818 a także bezpośrednio pod numerem telefonu komórkowego odpowiedzialnego za koordynowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem OC 0602 401 813

Poniżej dołączony został druk deklaracji przystąpienia do OC oraz oświadczenie do potrącania składki. Druk można pobrać i po wypełnieniu przekazać do swojego przewodniczącego w celu załatwienia formalności związanych z potrącaniem składki i zgłoszeniem przystąpienia do ubezpieczenia w inspektoracie PZU który prowadzi Naszą polisę.

Przygotował
Jerzy Oleszak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego