Sektor Infrastruktury

 

>>> MARZEC 2017<<<

W SI ZZDR PKP

>>> LUTY 2017<<<

Z prac Sektora Infrastruktury

>>>STYCZEŃ 2017<<<

Bieżące sprawy w Sektorze Infrastruktury

>>>PAŹDZIERNIK 2016<<<

W Sektorze Infrastruktury

>>>WRZESIEŃ 2016<<<

Z prac Sektora

>>>KWIECIEŃ 2016<<<

Sprawy w Sektorze Infrastruktury ZZDR PKP

>>>MARZEC 2016<<<

Aktualności z prac Sektora

>>>GRUDZIEŃ 2015<<<

Pisma i sprawy jakimi zajmował się Związek

>>>LISTOPAD 2015<<<

Z prac Sektora

>>>PAŹDZIERNIK 2015<<<

Bieżące sprawy SI ZZDR PKP

>>>WRZESIEŃ 2015<<<

Z prac Związku

>>>LIPIEC 2015<<<

Bieżące sprawy jakimi zajmuje się SI ZZDR PKP

>>>CZERWIEC 2015<<<

Treść pism wpływających i wypływających z Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

>>>MAJ 2015<<<

Treść odpowiedzi otrzymanych i pism w sprawach jakimi zajmuje się SI ZZDR PKP

>>>KWIECIEŃ 2015<<<

Przegląd niektórych spraw jakimi zajmował się w kwietniu Sektor Infrastruktury ZZDR PKP

>>>MARZEC 2015<<<

Zamieszczamy treść kolejnych pism w sprawach jakimi ostatnio zajmuje się Sektor Infrastruktury ZZDR PKP.
Dotyczą one min.:
- mankamentów nowej wersji SWDR
- sposobu wykonywania kontroli przez jednego z pracowników IBR
- działania centralek DGT i sprzętu do nich dedykowanego - pismo jest ripostą na odpowiedź otrzymaną z Biura Automatyki w Centrali Spółki.

>>>LUTY 2015<<<

Zamieszczamy niektóre sprawy jakimi zajmuje się obecnie Sektor Infrastruktury ZZDR PKP.
Dotyczą one min.
- interpretacji nowej instrukcji Id-4 w zakresie postępowania w przypadku niedolegania iglic,
- wad nowej wersji SWDR,
- interpretacji Protokołu dodatkowego nr 11 do ZUZP w zakresie nagród jubileuszowych,
- centralek DGT - w zakresie nagrywania rozmów z otoczenia oraz instalacji szaf sprzętowych z nimi współpracujących.

Ile razy podpisywać ten sam Regulamin?

Wystąpiliśmy o oficjalne stanowisko Zarządu Spółki w sprawie trybu przyjmowania do wiadomości Regulaminów tymczasowych.
Jest to wynikiem wypadków karania pracowników w przypadku, kiedy podpisem przyjęli oni treść Regulaminu tymczasowego na jednym z posterunków, na którym pracują, lecz nie dopełnili tego rzekomego obowiązku na innym posterunku do tej samej treści Regulaminu.

Nowa instrukcja Ia-5

Założenia nowej instrukcji Ia-5 mają na celu szybką "produkcję" nowych pracowników bezpośrednio prowadzących ruch kolejowy oraz prawdopodobnie łatwą "eliminację" niewygodnych pracowników, którzy mimo swojego doświadczenia zdobywanego długoletnią pracą popełnią drobny błąd.
No cóż BEZPIECZEŃSTWO ponad rozsądek?

Kontrole permanentne i rozmowy kontrolowane

Jak zauważyliście w ostatnim czasie funkcjonujemy w trybie permanentnej kontroli.
Kontrolujący kontrolują nas następnie kolejni kontrolujący kontrolują to co już skontrolowane zostało aby następni kontrolujący mogli skontrolować kontrolujących i zazwyczaj wszystko to kończy się re-kontrolą wykonywaną przez kolejnych kontrolujących.
Całego procesu nadzoru i kontroli dopełnia - jak to na polskie warunki przystało - rozmowa kontrolowana i to nie tylko ta służbowa.
W załączeniu treść pism jakie w tej sprawie wystosowaliśmy do Zarządu PLK.

Polityka zatrudnieniowa w PLK - czy jej brak?

W odniesieniu do ciągle pogarszającej się sytuacji zatrudnieniowej w Spółce PKP PLK S.A. Zarząd Sektora Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 14.11.2013 przyjął Stanowisko, którego efektem są wystąpienia do Ministra Transportu oraz Prezesa Zarządu PLK zwracające uwagę na ten ciągle pogłębiający się problem.

Będzie dialog czy raczej monolog?

Zaproponowaliśmy Zarządowi Spółki wspólne spotkanie na temat ewentualnych zmian organizacyjnych w naszej Firmie.
Zapytaliśmy także o dodatkowe pieniądze z okazji Święta Kolejarza.

Statystyka wypadków

Jak wiecie w ostatnim czasie często dochodzi do wydarzeń i wypadków kolejowych, niestety zbyt często okazuje się, że wina leży po stronie pracownika - szukając przyczyn takiego stanu rzeczy wystosowaliśmy do Zarządu Spółki pismo, którego treść publikujemy.

Czy będą zwolnienia?

W odniesieniu do informacji jakie pojawiły się na sieci po ostatnim spotkaniu dyrektorów zakładów w Centrali PKP PLK S.A. - wystosowaliśmy oficjalne zapytanie w sprawie planów zatrudnieniowych Firmy.

Kto ma serwisować klimatyzację?

Jak pamiętacie ZZDR PKP wystąpił do Spółki o informację a jednocześnie z interwencją ws. serwisu klimatyzatorów zainstalowanych na posterunkach ruchu.
Poniżej zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy w tej sprawie z Biura Spraw Pracowniczych.

Zmiany w ZUZP - odpowiedź Spółki

Zamieszczamy treść odpowiedzi jaką otrzymaliśmy na nasze wystąpienie ws. przekazania materiałów odnoszących się do planowanych przez Spółkę PKP PLK S.A. zmian w ZUZP.

Przeciw likwidacji linii kolejowych

W załączeniu treść pisma wyrażającego stanowczy sprzeciw ZZDR PKP wobec planów wyłączenia z eksploatacji części linii kolejowych.

Z prac Sektora Infrastruktury

Zamieszczamy ostatnie wystąpienia Sektora Infrastruktury - dotyczyły one:
- PDO,
- Zarządzenia o konieczności powiadamiania radiowego o jeździe na tor przeciwny do zasadniczego,
W załącznikach znajdziecie także treść odpowiedzi na pismo dotyczące sposobu udzielania dni dodatkowo wolnych DD i DW

Informacje i dokumenty dotyczące strajku ostrzegawczego

W załącznikach znajdziecie dokumenty oraz informacje dotyczące jutrzejszego strajku ostrzegawczego, jaki zostanie przeprowadzony w godzinach 7:00 - 9:00

UWAGA! Pseudo-ANKIETY!

Uwaga! Pracodawcy spółek Grupy PKP podsuwają pracownikom do wypełnienia pseudo-ankiety dotyczące rzekomej opinii pracownika na temat realizacji ulg przejazdowych w 2013 roku.
ANKIETY TEJ NIE NALEŻY WYPEŁNIAĆ!
Każdy przypadek zmuszania pracowników do podpisania i wypełniania Ankiety prosimy natychmiast zgłaszać do biura Sektora Infrastruktury ZZDR PKP z podaniem nazwiska i numeru telefonu osoby, która usiłuje wymuszać na pracownikach takie działanie.

Zgłoszenia można także dokonywać za pomocą panelu dostępnego w naszym internetowym biurze on-line na stronie ZZDR PKP.
Poniżej zamieszczamy treść pisma w tej sprawie.

Odpowiedź Ministerstwa Pracy

Zamieszczamy treść odpowiedzi Ministerstwa Pracy na nasze pismo dotyczące stanowisk pracy przy monitorach ekranowych i związanych z tym obowiązków pracodawcy.

DD i DW - dowolne interpretacje pracodawcy.

Treść pisma jakie przekazaliśmy do Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w związku różnymi interpretacjami i różnym stosowaniem udzielania dni wolnych w grafikach pracowników na poszczególnych zakładach linii kolejowych

Niejasności czy plotki w temacie PDO?

Zgłaszacie do nas wiele pytań dotyczących Programu Dobrowolnych Odejść. Wynikają one najczęściej z informacji jakie uzyskujecie w biurach poszczególnych Zakładów - interesując się tym tematem.
ZZDR PKP wystosował do Zarządu Spółki pismo, w którym wprost pytamy o najczęściej występujące w Waszych przekazach niejasności dotyczące PDO.
Jednocześnie informujemy, że do 15 listopada br. został przedłużony termin skaładnia wniosków przez osoby chętne do skorzystania z PDO.

Co z tymi okularami?

Choć wydawało się, że sprawa okularów korekcyjnych dla dyżurnych ruchu obsługujących na swoich posterunkach zestawy komputerowe, została już wyjaśniona i problemy związane z refundacją ich zakupu przez pracodawcę są już rozwiązane - okazuje się, że nadal znajdują się Zakłady, w których interpretacja przepisów na niekorzyść pracownika jest zajęciem priorytetowym lub swoistym hobby.
Odnosząc się do takich sytuacji ZZDR PKP wystosował do ministra Pracy i Polityki Społecznej pismo z prośbą o jednoznaczną interpretację zapisów stosownego Rozporządzenia.

Dyżurny ruchu - człowiek czy bandyta?

Zamieszczamy oświadczenie i prośbę o poręczenie w sprawie kol. Andrzeja - dyżurnego ruchu ze Starzyn wobec którgo Prokuratura Okręgowa w Cząestochowie podjęła w dnui dzisiejszym dość specyficzne metody procedowania.

Środki czy półśrodki?

Raport końcowy PKBWK po katastrofie kolejowej w Babach zawiera sugestie dotyczące wprowadzenia zmian do instrukcji Ir-1. Czy są to rzeczywiście realne środki które mogą w przyszłości zapobiec podobnym wydarzeniom czy tylko półśrodki stworzone na potrzebę zaspokojenia opinii polityków, urzędników i mediów? Zamieszczamy treść naszego stanowiska jakie w tej sprawie przekazaliśmy Zarządowi Spółki PKP PLK S.A.

Przewozy Regionalne nie dla Kolejarzy?

W związku z brakiem rozwiązań pozwalających na realizację ulg przejazdowych w 2013 roku - dla pracowników korzystających z pociągów spółki Przewozy Regionalne - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. z pismem, którego treść publikujemy.

Instrukcje tylko w wersji elektronicznej?

Zamieszczamy stanowisko ZZDR PKP w sprawie propozycji Centrali Spółki PKP PLK S.A. dotyczącej zmiany sposobu wydawania i przekazywania pracownikom posterunków ruchu, obowiązujących instrukcji.

Klimatyzacja i zamykanie postrunków.

Odpowiedzi Spółki PKP PLK S.A. dotyczące zgłaszanych przez nas problemów z:
- planowym montażem klimatyzatorów na posterunkach,
- prawidłowym czasowym zamykaniem posterunków ruchu.

Biuro Spraw Pracowniczych odpowiada.

Zamieszczamy obszerną odpowiedź jakiej udzieliło Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki PKP PLK S.A. - na wystąpienie Sektora Infrastruktury w sprawie problemów z jakimi borykają się pracownicy posterunków ruchu. Wasze komentarze prosimy przesyłać za pomocą naszego biura on-line - dostępnego nad menu strony - najciekawsze opublikujemy.

List - listem a ład korporacyjny musi być !?

Odnasząc się do ciepłych słów Pana Prezesa PKP S.A. Jakuba Karnowskiego - skierowanych w liście do pracowników spółek kolejowych - dziękujemy za dostrzeżenie wkładu pracowników w powodzenie organizacji procesów transportowych w trakcie EURO 2012. Jednocześnie ZZDR PKP w odpowiedzi także skierował do Pana Prezesa list.

Co z dalszą restrukturyzacją PLK PLK S.A.?

W odniesieniu do pojawiających się w różnych miejscach sieci, pogłosek dotyczących planów dalszej restrukturyzacji PKP PLK S.A. jakie rzekomo mają być realizowane w najblirzszym czasie - Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Zarządu Spółki z oficjalnym zapytaniem. Treść pisma ZZDR PKP oraz otrzymaną odpowiedź publikujemy poniżej.

Z prac Sektora Infrastruktury

W załącznikach znajdziecie szereg pism w sprawach jakimi zajmujemy się w ostatnim czasie.

Sektorowy Zjazd Delegatów

Informacje z przebiegu Sektorowego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

Treść Komunikatu trzech central związkowych i wyjaśnienia SI ZZDR PKP

24 maja br. trzy centrale związkowe wchodzące w skład Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego podpisały porozumienie płacowe w Spółce PKP PLK S.A. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP nie podpisał tego Porozumienia ze względu na kwotę tegorocznej podwyżki.

Protkół dodatkowy nr.9 - kolejny projekt

Informacje z kolejnego spotkania w sprawie Protokołu dodatkowego nr.9 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w spółce PKP PLK S.A.

Odpowiedź z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ws. asekuracji przy pracy.

Zamieszczamy odpowiedź jakiej udzielił Departament Prawa Pracy MPiPS na wystąpienie Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w sprawie asekuracji pracownika podczas wykonywania niektórych prac.

Protkół dodatkowy czy "kukułcze jajo"?

Informacje z dzisiejszego spotkania w Spółce PKP PLK S.A. w sprawie parafowania Protokołu dodatkowego nr 9 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Asekuracja podczas prac niebezpiecznych.

W związku z próbami niekorzystnej dla pracowników interpretacji zarówno zapisów ZUZP jak również orzeczenia sądu na temat prac które wymagają asekuracji w postaci drugiego pracownika Sektor Infrastruktury zwrócił się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z poniżej zamieszczonym pismem.

Z prac Sektora

Zamieszczamy treść wystąpień w sprawach którymi ostatnio zajmował się Sektor Infrastruktury.

Odpowiedź Spółki ws. dodatkowej gratyfikacji

Treść odpowiedzi jakiej udzielono na wspólne wystąpienie związków ws. dodatkowej gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza oraz X-lecia Spółki.

Bronek wyróżniony po raz trzeci !

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, że nasz kolega Bronisław Szczeciński z MKR ZZDR PKP Katowice po raz trzeci z rzędu został wyróżniony w konkursie na Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy na terenie woj. Śląskiego, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy PIP Katowice.

Spotkanie Zespołu ds. bezpieczeństwa

Informacje o tematach poruszanych w trakcie posiedzenia w dniu 04.10.2011 r.

Okulary korygujące wzrok

Stanowisko Spółki PKP PLK S.A. w sprawie refundacji okularów korygujących wzrok.

11.08.2011. Wieści z Ministerstwa Infrastruktury

Informacja ze spotkania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego MI

Treść porozumień i Protokołów dodatkowych nr. 7 i 8 do ZUZP

W załącznikach znajdziecie treść podpisanych Protokołów dodatkowych nr 7 i 8 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Spółce PKP PLK S.A. oraz treści wcześniej zawartych porozumień.

27.05.2011. II posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP Warszawa 24.05.2011r

Informacje z posiedzenia Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.

01.04.2011 Z prac Sektora Infrastruktury

Tematy jakimi zajmował się Sektor Infrastruktury ZZDR PKP w miesiącu marcu.

11.02.2011 r. Informacje z Sektora

W minionym tygodniu Sektor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Prezesa PKP PLK S.A. w następujących sprawach:

02.02.2011 r.

Informacje ze spotkania z pracodawcą w dn 27.01.2011

27.01.2011 Spotkanie pracodawcy z przedstawicielami central związkowych w PKP PLK S.A.

Dziś późnym popołudniem w siedzibie Spółki zakończyło się spotkanie pracodawcy z przedstawicielami central związkowych działających w PLK.

26.01.2011. SWDR nowa wersja spotkanie w Spółce.

W dniu 26 stycznia 2011 w Warszawie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym p. Andrzejem Pawłowskim. Tematem spotkania była wprowadzana właśnie zmiana do Systemu Wspomagania Dyżurnego Ruchu (SWDR). Zamieszczamy informację ze spotkania.

Wybory w Sektorze Infrastruktury ZZDR PKP.

Informacje ze Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

08.12.2010. Znowu Bronek!

Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach dokonał rozstrzygnięcia konkursu na „Najaktywniejszego Społecznego Inspektora Pracy” na terenie województwa Śląskiego.

24.11.2010 - Interpretacja Glównego Inspektoratu Pracy

W związku z wystąpieniem SI ZZDR PKP do Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy - zamieszczamy otrzymane stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego GIP.

Informacja ze spotkania z pracodawcą w dn. 03.11.2010.

W dniu 03 listopada 2010 roku w siedzibie spółki PKP PLK S.A. odbyło się spotkanie Central Związków Zawodowych z przedstawicielami pracodawcy. Poniżej zamieszczamy informację z jego przebiegu i tematy jakie zostały poruszone.

25.08.2010. Odpowiedź pracodawcy na pismo SI ZZDR PKP dotyczące warunków pracy w czasie upałów.

Zamieszczamy odpowiedź pracodawcy w odniesieniu do pisma SI ZZDR PKP 50/JO/10 dotyczącego warunków pracy na posterunkach ruchu w czasie upałów.

23.07.2010.Warunki pracy w czasie upałów.

Zamieszczamy wystąpienie SI ZZDR PKP do Prezesa PKP PLK S.A. w sprawie poprawy warunków pracy na posterunkach.

18.07.2010. Informacje z prac SI ZZDR PKP

Sprawy jakimi w ostatnim czasie zajmował się Sektor Infrastruktury ZZDR PKP

30.04.2010 Informacje z Sektora Infrastruktury.

W załącznikach znajdziecie kilka spraw jakim zajmował się ostatnio Sektor Infrastruktury ZZDR PKP. Sprawy dotyczyły między innymi : Funduszu Emerytur Pomostowych, błędów w naliczaniu wynagrodzeń za czas urlopu, premii inwestycyjnych, sposobu przekazywania pytań - w związku z egzaminami okresowymi, medycyny pracy - w związku z pomiarami natężenia hałasu.

30.04.2010 Odpowiedź SI dla MKR Opole

W załączeniu odpowedź Przewodniczącego SI dla Przewodniczącego MKR Opole na pismo 50/04/2010. W załącznikach znajdziecie również wystąpienie Prezydium SI do Prezesa PKP PLK z 2006 w sprawie zmian w ZUZP dotyczących sposobu wynagradzania pracowników w spółce - którego pewne elementy poruszane są również w powyższej wymianie pism.

28.04.2010 Odpowiedź MKR Opole.

Zamieszczamy odpowiedź MKR Opole na pismo Sektora Infrastruktury nr 25/JO/04/2010.

16.04.2010 "Brudną" kampanię czas zacząć ?

Oficjalna odpowiedź na nieoficjalne pismo MKR Opole.

Kolejarze w Rybińsku.

W dniach 15 do 21 grudnia 2009 roku w pobliżu miasta Rybińsk (okręg Jarosławski) w Rosji , na terenie ośrodka sportowego DEMINO odbyły się kolejne Mistrzostwa Europy USIC w narciarstwie biegowym.

„Nasi” w szkole – czyli „Bezpieczny przejazd”

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP czynnie włączył się w prowadzoną akcję społeczną pod nazwą „Bezpieczny Przejazd”.

28.10.09 Wyróżnienie dla naszego Kolegi.

Jeśli się tylko chce to można.

22.VII.09 Prace wykonywane w dwie osoby.

Odpowiedź Dyr. Generalnego na naszą interwencję dotyczącą interpretacji zarządzenia w sprawie wykazu prac wykonywanych w dwie osoby.

01.VII.09 Wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy

W załączeniu treść wystąpienia SI ZZDR PKP do PIP w związku z występującymi brakami na kontach ZFŚS.

01.VII.09 Wystąpienie do Ministra Infrastruktury

W związku z nieprawidłowościami wystepującymi w Grupie PKP dotyczącymi prawidłowego i terminowego przepływy środków finansowych - SI ZZDR PKP zwrócił się do Ministra Infrastruktury z prośbą o interwencję.

19.VI.09 APEL O POMOC

Po raz kolejny zwracamy się z apelem o pomoc dla dziecka naszego Kolegi dyżrnego ruchu - nie bądźmy obojętni - pomóżmy.

10.VI.09 Braki na kontach ZFŚS

Wystąpienie SI ZZDR PKP do pracodawcy o natychmiastowe uregulowanie wpłat na zakładowe konta funduszu świadczeń socjalnych.

10.VI.09 Aneks do umowy OC z PZU S.A.

Zmiany w warunkach ubezpieczenia OC

10.VI.09 Środki na ochronę zdrowia i poprawę warunków pracy

Informacja o środkach na ochronę zdrowia i poprawę warunków pracy w poszczególnych zakładach spółki- przekazana przez pracodawcę na wniosek SI ZZDR PKP.

10.VI.09 Medycyna Pracy

Informacja o działaniach SI ZZDR PKP w sprawie wymogów zdrowotnych (kategoria słuchu) jakie muszą spełniać pracownicy związanie bezpośrednio z ruchem pociągów.

10.VI.09 Interpretacja instrukcji Ia-5

Treść wystąpienia SI ZZDR PKP oraz odpowiedż pracodwacy w sprawie interpretacj (nadinterpretacji) niektórych punktów instrukcji Ia-5 przez przedstawicieli pracodawcy.

10.VI.09 Przejścia Dyżurnych Ruchu z PKP PR do PKP PLK

Zamieszczamy informację dotyczącą przejść dyżurnych ruchu z PKP PR do PKP PLK wraz z harmonogramem tych przesunięć.

06.V.2009 Informacja z prac Sektora Infrastruktury.

Aktualne sprawozdanie z prac jakimi zajmował się Sektor Infrastruktury w ostatnim czasie.

Relacja z posiedzenia Zarządu SI ZZDR PKP

W dniu 07.04.2009 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP - zamieszczamy relację wraz z życiorysem kandydata rekomendowanego do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

Z prac SI ZZDR PKP

Stanowisko Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP do notatki ze spotkania Pracodawcy z przedstawicielami Organizacji Związkowych, działających w Spółce PKP PLK S.A. z dnia 26 marca 2009 roku.

Relacja z Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP

Zamieszczamy relację ze Sprawozdawczego Zebrania Delegatów SI ZZDR PKP Kołobrzeg 2009r

Informacja o działaniach i pracach podjętych w ostatnim czasie przez SI ZZDR PKP

Sektor Infrastruktury ZZDR PKP w ostatnim czasie występował do pracodawcy, instytucji zewnętrznych oraz zajmował się następującymi sprawami:

Strajk ostrzegawczy Katowice/Bydgoszcz 06.11.2008

Strajk ostrzegawczy w dn.06.11.2008 - fotorelacja

Wiadomości z prac SI ZZDR PKP

Zamieszczamy informację o oststnich pracach jakimi zajmował się lub zajmuje obecnie Sektor Infrastruktury ZZDR PKP

Emerytury pomostowe raz jeszcze.

Ponownie zamieszczamy Projekt Rządowy Ustawy o Emeryturach pomostowych i jej uzasadnienie.

Analiza zatrudnienia w PKP PLK S.A.

Z uwagi na obecną trudną i ciągle pogarszającą się sytuacją kadrową szczególnie w zespołach bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu pociągów - SI ZZDR PKP zwrócił się do Prezesa Zarządu o przeprowadzenie analizy ztrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych PKP PLK S.A.

Decyzje personalne w PKP PLK S.A.

Sektor Infrastruktury ZZDR PKP zwrócił się do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. o przeprowadzenie kontroli we wszystkich IZ pod kątem podejmowanych- przez ich kierownictwa-decyzji personalnych. Jednocześnie zwracamy się do Was o przesyłanie (np. za pośrednictwem naszego internetowego biura on-line) informacji na temat podobnych przypadków występujących w Waszych Zakładach.

Zakładowe Fundusze Świadczeń Socjalnych.

SI ZZDR PKP zwrócił uwagę na nieprawidłowości w naliczaniu i przekazywaniu środków finansowych przez Centralę PKP PLK S.A. do Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych. Treść wystapienia w tej sprawie do Prezesa Zarządu Spółki w załącznikach.

Czy dojdzie do kolejnego sporu zbiorowego ?

W załaczeniu pismo SI do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A.

Premia czy korupcja?

Zarząd spółki PKP PLK S.A. przyznał niektórym działaczom związkowym premie w związku z zakończeniem negocjacji nad Protokołem doatkowym nr 3 do ZUZP. W załącznikach przedstawiamy godną poparcia i naśladowania - honorową postawę jednego z "nagrodzonych". Miejmy nadzieję, że postąpią tak wszyscy "obdarowani" związkowcy.

Godziny naliczbowe.

Seltor Infrastruktury ZZDR PKP wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji prawnej postanowień Kodeksu Pracy w sprawie limitów nadgodzin. Treść wystąpienia w załączniku.

Z prac SI ZZDR PKP.

Zamieszczamy informacje o parafowaniu projektu Protokołu dodatkowego numer III do ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A oraz ostatnich wystąpieniach Sektora Infrastruktury ZZDR PKP Departamentu Prawa Pracy MPiPS oraz Głównego Inspektoratu Pracy PIP w sprawie interpretacji przepisów wynikających z Kodeksu Pracy odnoszących się do zwiększania rocznego limitu nadgodzin.

Emerytury !!!

Przepisy dające 60-letnim mężczyznom prawo do wcześniejszej emerytury czekają tylko na podpis prezydenta.

Ubezpieczenie OC !?

Zespół ds. ubezpieczeń przypomina wszystkim zainteresowanym o możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w tym min. dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego i wielu innych.

Riposta - informacja ;)

W związku z plotkami i nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi wśród Pracowników - przez niektóre "Związki Zawodowe" - zamieszczamy stanowisko SI ZZDR w tej sprawie.

Aktualna informacja z ostatnich rozmów płacowych!!!

Informacja o stanie prowadzonych rozmów płacowych w spółce PKP PLK S.A. oraz rokowań w ramach sporu zbiorowego prowadzonego przez Konfederację Kolejowych Związków Zawodowych w tym samym temacie.

Zmiany w "nowej" IR1 ???

Odpowiedź Biura Eksploatacji PLK SA - w sprawie zgłoszonych przez ZZDR poprawek do IR 1.

Poprawki do IR1

W załączniku praopozycje zmian do NOWEJ instrukcji IR1 zgłoszone przez SI ZZDR

Negocjacje płacowe w dniu 01.II.2008!!!

Prezydium SI ZZDR PKP przesyła informację z rozmów płacowych prowadzonych przez reprezentantów Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych z PKP PLK S.A. W załacznikach: - Protokół z rozmów - Protokół rozbieżności

JAZDY ET22 !!!

Prezydium SI ZZDR PKP przesyła do wiadomości treść notatki ze spotkania z przedstawicielami Centrali PKP PLK S.A. w sprawie wydanego przez IESZ zalecenia dla jazd Lokomotyw ET 22. Prosimy o przekazanie ww. notatki do wiadomości koleżanek i kolegów na posterunki pracy

Informacja z kolejnej tury negocjacji płacowych.

W dniu 23.01.2008 odbyła się kolejna tura rozmów płacowych. Zamieszczamy stanowisko z jakim KKZZ zakończyła rozmowy oraz informację z ich przebiegu.

STANOWISKO PRACODAWCY w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

Aktualna (na dzień 14.I.2008) propozycja - stanowisko Zarządu Spółki w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

Notatka ze spotkania w sprawie podwyżek w dn. 07.I.2008

Notatka ze spotkania w sprawie wzrostu wynagrodzeń które odbyły się w dniu 07.01.2008 - sporządzona przez przedstawiciela pracodawcy.

07 stycznia 2008 - Informacja z rozmów płacowych

Informacja z rozmów płacowych, które odbyły się 07.01.2008

14 grudnia 2007 - PODWYŻKI

Dnia 14.12.2007 r. PODWYŻKI

30 października 2007

Prezydium SI ZZDR PKP informuje że dnia 30.10.2007 roku odbyło się kolejne spotkanie z pracodawcą w sprawach ...

12 września 2007 2#

W miesiącu wrześniu na wniosek SI ZZDR PKP wszczęte zostało przez organa prokuratorskie i policję, wstępne postępowanie w sprawie zgłoszenia o łamaniu w PKP PLK S.A. praw pracowniczych w związku z niewłaściwym rozliczaniem czasu pracy pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym czasu pracy (sprawa normy i wymiaru czasu pracy).

12 września 2007

Jak już informowaliśmy w dniu 04.09.2007 roku odbyło się spotkanie części Związków Zawodowych działających w PKP PLK S.A. Jednym z uczestników tego spotkania był przedstawiciel Związku Zawodowego Dyspozytorów PLK ( nie mylić ze ZZD). Po spotkaniu w odpowiedzi na naszą propozycje wspólnego działania w sprawie podwyżek wynagrodzeń i zmian do ZUZP Pracowników PKP PLK S.A. otrzymaliśmy od wspomnianego związku pismo datowane 06.09.2007.

Prezydium Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Skład Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Skład Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Komisja Rewizyjna Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

Skład Sektorowej Komisji Rewizyjnej Sektora Infrastruktury ZZDR PKP

« powrót drukuj powiadom znajomego