Sektor Infrastruktury

>>>CZERWIEC 2015<<<

Treść pism wpływających i wypływających z Sektora Infrastruktury ZZDR PKP
 

Czas pracy i sporządzanie harmonogramów.

Odpowiedź na pismo SI dotyczące sporządzania harmonogramów czasu pracy, oraz wystąpienie o umożliwienie udziału przedstawicielom związków zawodowych w szkoleniach z zakresu czasu pracy.

Odpowiedź ws. mundurów dla pracowników

Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP podjął działania mające na celu przywrócenie pracownikom PLK umundurowania służbowego publikacja tutaj http://www.zzdrpkp.org.pl/825,etos-kolejarza-to-takze-jego-ubior!.html.
Wydaje się jednak, że Spółka nie jest zainteresowana tym tematem.
Chociaż tyle zarządzający polskimi kolejami mówią o przywróceniu „etosu kolejarza” – stało się wręcz to bardzo modnym sloganem krążącym po biurach i salonach Centrali - to wydaje się, że ma to się odbyć bez-kosztowo dla pracodawcy a cały ciężar tego przywracania ma spocząć na barkach pracowników.
Poniżej odpowiedź jaką uzyskaliśmy ze Spółki.

O pracy i współpracy

Centrale związkowe działające w Społce PKP PLK S.A. wystosowały do Prezesa Zarządu pismo (treść w załączeniu) wskazujące na pogarszające się warunki pracy w jednostkach terenowych oraz na co raz gorszą współpracę w ramach dialogu społecznego z partnerami społecznymi.

Nowy rewelacyjny pomysł "MYŚLICIELI" z Centrali PKP PLK S.A.

Weekendowy czas pracy! Nowy "rewelacyjny" pomysł płynący z Centrali Spółki PKP PLK S.A. - proponujemy by pójść dalej w tym szaleństwie - może każdy pracownik Spółki w przedziale wiekowym 20-50 lat zatrudniony w szeroko pojętej administracji był zobowiązany do zrobienia uprawnień zwrotniczego, dróznika przejazdowego, nastawniczego lub dyżurnego ruchu i był zatrudniany w razie zagrożenia wystąpienia nadgodzin w jakimś punkcie sieci.

Zwrotniczy i badania profilaktyczne - odpowiedź Ministerstwa

W załączniku pismo - odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego MIR na nasze wystąpienie w sprawie zmian do "Rozporządzenia MIR z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego...." Treść naszego wystąpienia tutaj: http://www.zzdrpkp.org.pl/794,poprawki-do-nowego-rozporzadzenia..html
W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi zwracamy się do koleżanek i kolegów z prośbą o informacje czy w waszym rejonie są placówki medycyny pracy zainteresowane uwolnieniem rynku, a co za tym idzie czy są placówki które chciałyby przeprowadzać badania okresowe dla pracowników objętych postanowieniami ww. rozporządzenia oraz, czy placówki te posiadają stosowne uprawnienia nadane przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.
Informacje te są nam niezbędne do kontynuacji rozmów nad m in. zniesieniem monopolu Kolejowej Medycyny Pracy na wykonywanie badań okresowych a co za tym idzie poszerzeniem dostępności placówek medycyny pracy dla wszystkich pracowników.

« powrót drukuj powiadom znajomego