Sektor Infrastruktury » >>>CZERWIEC 2015<<<

Zwrotniczy i badania profilaktyczne - odpowiedź Ministerstwa

W załączniku pismo - odpowiedź Departamentu Transportu Kolejowego MIR na nasze wystąpienie w sprawie zmian do "Rozporządzenia MIR z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie pracowników związanych bezpośrednio z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego...." Treść naszego wystąpienia tutaj: http://www.zzdrpkp.org.pl/794,poprawki-do-nowego-rozporzadzenia..html
W związku z treścią otrzymanej odpowiedzi zwracamy się do koleżanek i kolegów z prośbą o informacje czy w waszym rejonie są placówki medycyny pracy zainteresowane uwolnieniem rynku, a co za tym idzie czy są placówki które chciałyby przeprowadzać badania okresowe dla pracowników objętych postanowieniami ww. rozporządzenia oraz, czy placówki te posiadają stosowne uprawnienia nadane przez Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej.
Informacje te są nam niezbędne do kontynuacji rozmów nad m in. zniesieniem monopolu Kolejowej Medycyny Pracy na wykonywanie badań okresowych a co za tym idzie poszerzeniem dostępności placówek medycyny pracy dla wszystkich pracowników.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego