Aktualności

Nadanie ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego pracownikom kolejowym

Publikujemy pismo nr DTK-4.4602.2.2023.MS.1 z dnia 31 maja 2023 r. informujące o uchwaleniu przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, w zakresie kolejnictwa nadającej ochronę przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w kodeksie karnym.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego