Aktualności

Konkurs fotograficzny OPZZ

Wystarczy zrobić zdjęcie podczas wakacji z wyraźnie widocznym logotypem OPZZ i/lub tekstem „OPZZ” czy "Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych” w dowolnej formie, a następnie przesłać je do OPZZ.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs fotograficzny „Lato z OPZZ” skierowany jest do osób dorosłych, będących obecnie lub będących w przeszłości członkiem organizacji członkowskiej OPZZ.

Jak wziąć udział w konkursie?
Ocenie przez powołane przez organizatora jury będzie podlegać praca wykonana podczas wakacji przez autora pracy - zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 poz. 1191 ze zm.). Nadesłane fotografie muszą być zapisane w formacie .jpg lub .png, w rozmiarze nie mniejszym niż 2000px x 1400px (format A4) i nie mogą być wcześniej publikowane - zarówno w całości, jak i fragmentach.

Prace konkursowe należy przesłać na: konkurs@opzz.org.pl do 15września 2023 roku (uwaga: decyduje data wysłania wiadomości e-mail) z dopiskiem Konkurs „Lato z OPZZ” wraz z podpisanym oświadczeniem.

Rozstrzygnięcie Konkursu „Lato z OPZZ” nastąpi nie później niż 30 września 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej OPZZ, a laureaci zostaną powiadomieni również indywidualnie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych: za I miejsce przewidziano nagrodę w postaci aparatu fotograficznego.

Regulamin Konkursu oraz Oświadczenie uczestnika w załączeniu do wiadomości.
Czekamy na Wasze prace, dajcie się ponieść kreatywności!
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego