Aktualności

O naszych sprawach w OPZZ

30 stycznia 2024 r w siedzibie OPZZ obyło się posiedzenie Rady Branży OPZZ Transport
Reprezentujący Ministerstwo Infrastruktury na spotkanie przybył Podsekretarz Stanu Przemysław Koperski, który został zapoznany z problemami organizacji zrzeszonych w branży.

Z ramienia ZZDR PKP w spotkaniu uczestniczył kolega Przewodniczący Aleksander Motyka.
Nasz przedstawiciel zwrócił uwagę na pilną potrzebę zmiany między innymi w kwestiach:
Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych - polegająca na uregulowania statusu pracownika w okresie odwoławczym po badaniach okresowych lub kontrolnych.
Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie - zmiana powinna doprecyzować warunki tworzenia uzależnienia systemów przejazdowych. Aktualnie wykonawcy przebudowy interpretują sobie zapisy dowolnie, co w efekcie powoduje że na przejeździe uzależnione są tylko rogatki wjazdowe, a rogatki wyjazdowe? To już jak wykonawca będzie chciał.
Zmiana Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji - dotyczące zapisów możliwości wyprawienie pociągu na szlak przez dyżurnego ruchu LUB INNEGO UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA - Naszym zdaniem taki zapis stwarza zagrożenie w prowadzeniu ruchu.
 
 

« powrót drukuj powiadom znajomego