Aktualności

Spotkanie ws. podwyżek w PLK S.A.

Dziś miało miejsce drugie spotkanie dotyczące wzrostu wynagrodzenia dla pracowników PLK S.A.
Zarząd Spółki po przedstawieniu wielu wskaźników i tabel zaproponował kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym 300 zł.
Propozycja ta oczywiście jest propozycją nie do zaakceptowania przez stronę społeczną.
W związku z powyższym przedstawiciele Związków Zawodowych wystosowali pismo adresowane do Pana Prezesa z żądaniem wdrożenia od 1 czerwca podwyżki w kwocie nie mniejszej niż 800zł na każdego pracownika. Na spełnienie powyższego żądania Związki czekają do 15 maja 2024 roku (w trakcie rozmów przesunięto termin określony w piśmie).
Niespełnienie tego żądania w określonym terminie spowoduje rozpoczęcie sporu zbiorowego i podjęcie przez organizacje związkowe wszystkich dopuszczalnych prawem akcji protestacyjnych do strajku generalnego włącznie.
Termin kolejnego spotkania ustalono na 15 maja 2024 r.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego