Sektor Infrastruktury

Z prac SI ZZDR PKP.

Informacja z prac SI ZZDR PKP

SI ZZDR PKP informuje że w dniu 23 czerwca 2008 roku na kolejnym spotkaniu z pracodawcą został parafowany projekt Protokołu dodatkowego numer III do ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A. zawierający wszystkie proponowane zmiany jakie zostały przesłane do waszej wiadomości i opiniowania KR i MKR ZZDR PKP.
W treści proponowanych zmian zmniejszono jedynie wielkość godzin nadliczbowych możliwą do przepracowania w roku kalendarzowym z proponowanych przez pracodawcę 230 do zaakceptowanych przez stronę związkową 200.
Parafowany projekt Protokołu dodatkowego numer III zawiera też regulacje dotyczące rozliczania godzin nadliczbowych.
Powyższy projekt Protokołu dodatkowego numer III zaakceptowały wszystkie obecne na spotkaniu Związki Zawodowe. W związku z powyższym podjąłem decyzję o parafowaniu projektu Protokołu dodatkowego numer III do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.
Brak tej decyzji spowodowałby wstrzymanie wypłaty wyrównania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe za miesiąc maj bieżącego roku, oraz dalszy brak jakiegokolwiek rozwiązania problemu rozliczania godzin nadliczbowych w następnych miesiącach, o rozwiązanie którego SI ZZDR PKP zabiega w różny sposób od co najmniej 4 lat.
Końcowe podpisanie dokumentu jakim jest Protokół dodatkowy numer III poprzedzone będzie przesłaniem treści tego dokumentu na KR i MKR ZZDR PKP , oraz głosowaniem Uchwały w tzw. trybie obiegowym.

Pomimo parafowania treści projektu Protokołu dodatkowego numer III wiele wątpliwości budzi zwiększenie limitu możliwych do przepracowania w roku kalendarzowym godzin nadliczbowych. W celu uzyskania pewności co do prawidłowości zapisów o 200 godzinach nadliczbowych, SI ZZDR PKP wystąpił do Departamentu Prawa Pracy MPiPS oraz Głównego Inspektoratu Pracy PIP o dokonanie wykładni przepisów Kodeksu Pracy w tym temacie stanowiących. Treść tych wystąpień zamieszczamy poniżej do wiadomości Koleżanek i Kolegów.

Jerzy Oleszak
Przewodniczący SI ZZDR PKP
 

« powrót drukuj powiadom znajomego