Archiwum

Informacja z III posiedzenia Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP

W dniu 2 kwietnia 2009 roku w siedzibie Związku w Warszawie odbyło się III-cie posiedzenie Prezydium Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Obrady prowadził kol. A. Motyka, który na wstępie powitał członków Prezydium i rozpoczął posiedzenie. Przedstawienie porządku III-go posiedzenia i jego przyjęcie - ze zgłoszonymi uwagami – stanowiło kolejny punkt programu. Następnie odczytany został protokół z II-go posiedzenia Prezydium RK ZZDR PKP, który zebrani przyjęli, po zaakceptowaniu zgłoszonych uwag.
W dalszej części kol. A. Motyka omówił przebieg XVIII Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP oraz przydzielił członkom Prezydium zadania wynikające z przyjętych Uchwał i wniosków. Została też przygotowana pełna dokumentacja z poprawkami do Statutu ZZDR PKP, którą jeszcze tego samego dnia dostarczono do zarejestrowania w KRS. Następnie przewodniczący poszczególnych Sektorów zrelacjonowali krótko spotkania, w jakich uczestniczyli w PKP CARGO S.A., PKP PLK S.A. oraz PKP PR spółka z o.o..
W ramach spraw organizacyjnych omówiono m.in. kwestie związane z przygotowaniem V Międzynarodowych Zawodów Sportowych, w tym miejsca, gdzie się mogą odbyć (na podstawie złożonych ofert) oraz - wzorem lat ubiegłych - wskazano na potrzebę szukania sponsorów.
Istotnym elementem tego posiedzenia była rezygnacja kol. A. Motyki z kandydowania do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A., o czym zadecydowały przyczyny osobiste. Kol. Przewodniczący podkreślił, iż zgodę na kandydowanie wyraził kol. P. Gebel i jego kandydatura winna być brana pod uwagę.
W dalszej kolejności kol. A. Motyka podsumował dotychczasową pracę członków Prezydium RK ZZDR PKP oraz zaproponował, aby 2-dniowe posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP zorganizowane zostało w drugiej połowie maja br. w miejscu, do którego wszyscy członkowie będą mieli w miarę dogodny dojazd. Rozpatrzenie pism wpływających oraz wniosków i podjęcie Uchwał stanowiły ostatni punkt posiedzenia.
Kol. A. Motyka dziękując zebranym za przybycie oraz składając życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy zakończył posiedzenie.
Notatkę opracował:
Kol. Janusz Wnęk
Członek Prezydium
 

« powrót drukuj powiadom znajomego