Sektor Infrastruktury

27.05.2011. II posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP Warszawa 24.05.2011r

W dniu 24.05.2011r. odbyło się II posiedzenie Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Wśród wielu poruszanych tematów najistotniejszym była dyskusja dotycząca Porozumienia w/s wykupu uprawnień do posiłków regeneracyjno-wzmacniających oraz Projektu Protokołu Dodatkowego Nr 7 do ZUZP dla pracowników PKP PLK S.A.

Wykup uprawnień do posiłków regeneracyjno-wzmacniających jest naszym autorskim pomysłem z przed kilku lat, jednak do tej pory propozycje pracodawcy, w tym temacie, nie były możliwe do zaakceptowania. W spółce na dzień dzisiejszy uprawnionych do tego świadczenia jest 21 tys. osób, z czego korzysta z niego około 14 tys. Obecna propozycja wykupu tego uprawnienia, to 25 złotych do uposażenia zasadniczego, co daje brutto około 43 złotych miesięcznie. Biorąc pod uwagę to, że partycypujemy w kosztach (tego przysłowiowego słoika) w 40% i doliczając do tego podatek dochodowy od kwoty dofinansowania, to należy stwierdzić, iż jest to propozycja do przyjęcia.

Protokół Dodatkowy Nr 7 do ZUZP wprowadza dwie zmiany, pierwszą jest uchylenie Załącznika Nr 15 (posiłki regeneracyjno-wzmacniające) po podpisaniu Porozumienia w tej sprawie, druga dotyczy zapisów § 74, mówiącego o podmiocie wskazanym przez przewoźników, który będzie realizował sprzedaż uprawnień do ulgowych przejazdów oraz wydawał dokumenty poświadczające te uprawnienia. Jest to tylko dostosowanie tych zapisów do już istniejących w PUZP. Po dyskusji Porozumienie i Protokół Dodatkowy Nr 7 do ZUZP uzyskał akceptację Zarządu SI ZZDR PKP.

Na posiedzeniu Zarządu gościliśmy Panią Walerię Mermer-Kowalską Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych PKP PLK S.A. wraz z zastępcą Panem Leszkiem Trojnarą.
Głównym tematem był Protokół Dodatkowy Nr 7 do ZUZP. Omówiono również wpływ wzrostu wynagrodzeń na kondycję finansową firmy. Obecna tendencja wzrostu przychodów rodzi nadzieję, że spółka udźwignie koszty związane z podwyżką.

Przedstawiono również stan zatrudnienia w spółce. Średnioroczny plan zatrudnienia na poziomie 39.600 osób zostanie osiągnięty już w miesiącu maju. W związku z tym wydano 440 pozwoleń na przyjęcia nowych pracowników, z czego zrealizowano ponad 300 w tym ponad 200 do inżynierii ruchu. Ruszył projekt „Strategia personalna w Spółce” ma on na celu racjonalizowanie zatrudnienia.

informację przygotował
Janusz Walosczyk
 

« powrót drukuj powiadom znajomego