Archiwum

Trzecie spotkanie w sprawie nowego PUZP

Zakończyła się kolejna tura rokowań nad nowym PUZP

W dniach 30 – 31 sierpnia 2011r odbyło się kolejne posiedzenie w ramach rokowań nowego Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
Na posiedzeniu tym zostały omówione wszystkie sporne kwestie z ostatniego posiedzenia oraz omówiono nowy rozdział „Czas pracy” i nowy załącznik „Dodatek wyrównawczy”.

Najwięcej emocji budzi nadal rozdział dotyczący "Uprawnień do ulgowych przejazdów kolejami".
Związek Pracodawców Kolejowych nie zgodził się na rozszerzenie uprawnień do ulgowych przejazdów na członków rodzin, jak również minimalnej opłaty za przejazd uiszczanej przez pracownika, która obecnie nie jest adekwatna do posiadanej ulgi 99%.

Związek Pracodawców Kolejowych zaproponował, aby parafowanie nowego PUZP nastąpiło 13 września 2011 roku. Po otrzymaniu z ZPK projektu PUZP zostanie on rozesłany na komisje zakładowe w celu konsultacji i podjęcia decyzji o jego parafowaniu lub nie przez Radę Krajową ZZDR PKP.

Podczas negocjacji Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP zgłosił szereg zmian i nowych zapisów w odniesieniu do przedstawionego projektu Układu, o czym informowaliśmy w poprzedniej notatce, jednak w większość z nich nie została przyjęta przez ZPK, co budzi wątpliwość, że rokowania były prowadzone przez pracodawcę w dobrej wierze i z poszanowaniem słusznych interesów drugiej strony.

informację przygotował
Grzegorz Janczyło
 

« powrót drukuj powiadom znajomego