Archiwum

Kolejne spotkanie w sprawie nowego PUZP

W dniu 13 września już po raz kolejny odbyły się negocjacje dotyczące Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

W czasie spotkania Przedstawiciel ZPK omówił wprowadzone zmiany, a mianowicie został dodany nowy rozdział – VIII – czas pracy oraz zostały omówione zmiany do załącznika nr 3 PUZP, który otrzymał brzmienie „Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, w niedziele i święta oraz dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej”.

Po przedstawieniu zmian ZKP skierował zapytanie do przedstawicieli Związków Zawodowych, czy są gotowi do podpisania PUZP w brzemieniu odczytanym przez Prezesa ZPK.
Przewodniczący ZZDR oświadczył , że projekt przedstawiony w tej formie przez przedstawicieli ZPK nie może być przez naszą stronę podpisany, gdyż nie są w nim zawarte uregulowania korzystne dla pracowników .
Przewodniczący Aleksander Motyka wniósł również zastrzeżenia do fikcji zapisów dotyczących wysokości ekwiwalentu za deputat węglowy, gdzie przyznaje się pracownikowi prawo do ekwiwalentu pieniężnego za 3,6 tony w formie deputatu węglowego w wysokości 164 złotych miesięcznie.

W konsekwencji dialogu i przyjmijmy, że prowadzonego w dobrej wierze, nie został osiągnięty kompromis i zgoda na podpisanie PUZP , co skłoniło strony do wyznaczenia kolejnego spotkania na dzień 6 października 2011 roku.

informację przygotowała
Wioletta Bargiel
 

« powrót drukuj powiadom znajomego