Archiwum

NIE- dla dalszej prywatyzacji PKP Cargo S.A.

W dniu 02-02-2012 odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w PKP Cargo (przy udziale ZZDR PKP) w sprawie sporu dotyczącego paktu gwarancji pracowniczych w spółce.
Na spotkaniu związki zawodowe ustaliły wspólny scenariusz działań na ewentualność złamania ustaleń Zespołu Trójstronnego.
Podjęte działania wynikają z uprawnień związków zawodowych, a przede wszystkim z porozumień z ministrem z 2008 roku, jak również ustaleń Zespołu Trójstronnego.

Kolejna tura negocjacji w sprawie paktu została przewidziana na dzień 8 lutego. Związki zawodowe będą bronić na nim stanowiska, że bez podpisania paktu nie można rozpocząć analizy due diligence, która ma być kolejnym etapem w procesie prywatyzacji spółki. Spór między stroną społeczną a właścicielami i władzami PKP Cargo dotyczy trybu negocjacji paktu gwarancji pracowniczych.
Jego podpisanie miało być warunkiem przejścia do kolejnego etapu prywatyzacji spółki, czyli analizy due diligence. Naszym zdaniem zgodne z ustaleniami Komisji Trójstronnej władze PKP Cargo nie mogą kontynuować procesu prywatyzacji spółki bez podpisania paktu a zgodnie z informacjami Resortu transportu pełniącego nadzór właścicielski nad spółką, nie wyklucza się takiej możliwości. Na to zgodzić się nie możemy i nie pozostaniemy bierni.

Zgodnie z ustaleniami central związkowych z dnia 2 lutego 2012 - Zakładowe Organizacje Związkowe zostały zobowiązane do powołania wspólnych Zakładowych Komitetów Protestacyjno-Strajkowych i oflagowania siedzib swoich organizacji do dnia 8 lutego 2012. Elementem równoczesnym do tych działań jest również organizowanie spotkań informacyjnych z załogą w celu wyjaśnienia zagrożenia związanego z kontynuacją procesu prywatyzacji Spółki przy braku gwarancji socjalnych.

informację przygotowała
Anna Smyrak
 

« powrót drukuj powiadom znajomego