Archiwum

Z prac Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

W związku z zainicjowaniem, na poprzednim posiedzeniu, procesem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych Rada przystąpiła do procedowania w tej kwestii:
 Otworzono oferty, które spłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, w ilości ośmiu. Oferty zostały szczegółowo przeanalizowane pod kątem wymogów formalnych. Do dalszego postępowania zakwalifikowano pięć ofert.
Pozostałe zostały odrzucone ze względu na nie spełnienie wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
 Opracowano pytania, na które zakwalifikowani kandydaci będą odpowiadać w postępowaniu oraz przyjęto zasady oceny kandydata i arkusz ocen.
 Spotkanie z kandydatami oraz proces dalszego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych nastąpi w dniu 25 września 2012r.

W dalszej części obrad Rada wysłuchała informacji Zarządu na temat sytuacji w Przedsiębiorstwie Napraw Infrastruktury w kontekście ogłoszonej jego upadłości oraz wpływu tego faktu na prace inwestycyjne prowadzone w PKP PLK S.A.

W sprawach różnych poruszyłem temat kontrowersyjnego wykazu linii oraz odcinków linii kolejowych przewidzianych do zamknięcia lub zwieszenia ruchu kolejowego, który w ostatnim czasie ujrzał światło dzienne.
W odpowiedzi Pan Prezes Zarządu poinformował, że wykaz ten został skierowany do szerokiej konsultacji nie tylko w jednostkach organizacyjnych naszej Spółki ale też do podmiotów zewnętrznych korzystających z usług PKP PLK S.A.
Konsultacje mają dać odpowiedz co do zasadności propozycji zawartych w wykazie.

Przygotował:
Piotr Gebel
 

« powrót drukuj powiadom znajomego