Archiwum

Informacje z Rady Nadzorczej PKP PLK S.A.

W związku z zainicjowaniem procesem postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych Rada przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy złożyli swoje oferty na to stanowisko.
Po zakończeniu wysłuchań dokonano oceny kandydatów w wyniku której największą ilość punktów otrzymał Pan Karol Depczyński. W związku z powyższym Rada podjęła uchwałę o wyborze tegoż kandydata jako najlepszego kandydata na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych.

W dalszej części obrad Rada:
 Rozpatrzyła pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego PKP PLK S.A. polegającej na zlikwidowaniu jednostki organizacyjnej pn Centrum Kolei Dużych Prędkości;
 Rozpatrzyła pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Zarządu dotyczącego zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na współfinansowanie i prefinansowanie projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku Czempiń – Poznań;
 Wysłuchała informacji Zarządu na temat realizacji zadań inwestycyjnych oraz sytuacji finansowo – ekonomicznej Spółki.

informację przygotował
Piotr Gebel
 

« powrót drukuj powiadom znajomego