RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------XII Międzynarodowe Zawody Sportowe ZZDR PKP i ich Sponsorzy:


http://www.lotos.pl/166/grupa_kapitalowa/nasze_spolki/lotos_kolej
 

Bieg Charytatywny

2015-05-13 18:36
Informacja o imprezie - "3 Bieg dla hospicjum" , której współorganizatorem jest zespół szkół ogólnokształcących numer 5 w Sosnowcu Zagórzu.
Wszystkie wpływy jakie zostaną uzyskane w czasie imprezy (wpisowe, z kiermaszu) zasilą konto Hospicjum.
 

Ciągłe problemy z TN i TWR

2015-05-10 16:34
Pisma dotyczące bardzo ważnej kwestii powiadamiania drużyn pociągowych rozkazem pisemnym "O" o znajdujących się w składzie przesyłkach TN i TWR.
Sprawa została przekazana przez nas do IBR podczas spotkania w dniu 30 kwietnia br.
Czekamy na zajęcie przez IBR stanowiska w sprawie.
Jednocześnie w związku z coraz częstszymi przypadkami nieprawidłowego postępowania ekspozytur zarządzania ruchem i przewoźników w zakresie planowania i śledzenia przewozu przesyłek zawierających TN i TWR czego konsekwencje odczuwają dyżurni ruchu - zajmiemy się bliżej tą sprawą.
 

Badania okresowe zmiana zasad.

2015-05-10 16:21
Pismo Biura Spraw Pracowniczych PK PLK S.A. oraz stanowisko ZZDR PKP w sprawie procedowania tematów bardzo istotnych dla pracowników z pominięciem partnerów społecznych.
 

Etos Kolejarza to także jego ubiór!

2015-05-10 16:10
Pismo ZZDR PKP będące etapem na drodze realizacji wniosku przyjętego przez RK ZZDR PKP dotyczącego przywrócenia pracownikom PLK umundurowania służbowego.
 

Dyżury domowe - odpowiedź Spółki i interpretacje prawne

2015-05-10 16:03
Otrzymana ze Spółki PKP PLK S.A. odpowiedź na nasze pismo w sprawie czasu pracy zawiadowców i domowych dyżurów "pod telefonem".
Sprawa toczy się dalej. Przekazujemy Wam trzy opinie prawne związane z poruszaną przez nas sprawą w tym jedna sporządzona przez prawników biura prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wydaje się, że Dyrektor - Pełnomocnik Zarządu ds. pracowniczych powinien znać te interpretacje.
 

Skład nowego Zarządu PKP PLK S.A.

2015-04-25 13:21
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. powołała na nową kadencję Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017:
> Andrzeja Filipa Wojciechowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. restrukturyzacji;
> Andrzeja Pawłowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu - dyrektora ds. eksploatacji;
> Piotra Wyborskiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
> Tomasza Kruka na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego;
> Karola Depczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych;
> Marcina Mochockiego na stanowisko Członka Zarządu - dyrektora ds. realizacji inwestycji

Kadencja Zarządu Spółki na lata 2015 - 2017 rozpocznie się z dniem zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014
 

Czas pracy dyspozytorów

2015-04-25 13:10
W załącznikach treść pisma interwencyjnego, jakie wraz z innymi związakmi wystosowaliśmy do Dyrektora CZRK w sprawie czasu pracy dyspozytorów i stanu zatrudnienie w ekspozyturach.
 

NASZ KANDYDAT DO RN PKP PLK S.A.

2015-04-21 17:35Zamieszczamy materiały dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. wraz z pismem przewodnim oraz dodatkowym skanem wzoru listy podpisów poparcia kandydatury kol. Piotrka Gebel.
Od natychmiast można zacząć zbierać podpisy.
Prosimy o pełną mobilizację i pomoc wszystkich członków ZZDR PKP oraz innych pracowników w zebraniu wymaganej liczby podpisów.
 

Manifestacja jedności 18.04.2015

2015-04-18 20:00
W imieniu Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP składamy podziękowanie wszystkim uczestnikom pikiety organizowanej przez OPZZ (organizacji, której jesteśmy członkami) za czynny udział.
Nasze symbole i barwy wyróżniały się wśród uczestników przemarszu.
Przez udział w pikiecie przekazaliśmy sygnał, że sprawy pracowników i kolejarzy nie są nam obojętne.
Dla rządzących i pracodawców przekazaliśmy , że w sprawie obrony praw pracowniczych jesteśmy RAZEM.
 

Projekt "Umacnianie dialogu społecznego w sektorze kolejowym w Chorwacji"

2015-04-18 17:15
W załączniku znajdziecie informacje o wspólnym polsko-chorwackim projekcie oraz analizę potrzeb szoleniowych w ramach tego działania.
 

II posiedzenie Rady Krajowej ZZDR PKP

2015-04-18 17:08
Informacja o przebiegu II posiedzenia Rady Krajowej Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
 

Centralki DGT - rozwiązanie problemu.

2015-04-12 10:08
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasz monit ws. działania osprzętu współpracującego z centralką DGT oraz współpracy samych centralek ze starymi typami radiotelefnów w zakresie nagrywania rozmów.
Nasuwa się pytanie czy nie można było tak od razu? Czy zawsze lub w większości trzeba najpierw przerzucić się stertą pism aby dostrzec a potem rozwiązać jakiś problem? Przecież wskazane przez nas mankamenty powinny być ujawnione i korygowane już na etapie pierwszych odbiorów eksploatacyjnych tego sprzętu na sieci PLK.
 

Pragmatyka kolejowa z 1933 roku

2015-04-08 19:39
Jako ciekawostkę w zakładce Nasza historia - publikujemy historyczny dokument "Pragmatyka kolejowa" z 1933 roku.
 

Realizację deklaracji czas zacząć!

2015-04-08 19:04
Wystąpiliśmy do Centrali PKP PLK S.A. o podjęcie działań mających na celu relizację deklaracji Zarządu przed reorganizacją Sekcji Eksploatacji w poszczególnych IZ w zakresie ilości zawiadowców i ich zadań.
Jak to miało być pięknie i wspaniale, jak to zawiadowcy mieli wspomagać. pomagać, radzić pracownikom w terenie, jak mieli mieć czas dla każdego pracownika na linii .... tym czasem n razie wychodzi jak zwykle.
 

SWDR po zmianach

2015-04-08 18:40
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasze wystąpienie do Spółki w sprawie nowej wersji SWDR (publikacja na stronie z dnia 13.03.2015).
Odpowiedź nie kończy sprawy szczególnie w zakresie planowania przesyłek z TN.
Przeprowadzone konsultacje z przewoźnikami pozwalają stwierdzić, że nie byłoby dla nich problemem takie samo postępowanie z TN jakie jest z TWR-ami. Twierdzą oni, że nie ma to dla nich w zasadzie różnicy.
Zastanawia nas więc co stoi na przeszkodzie żeby sprawę rozwiązać w sposób zwiększający poziom bezpieczeństwa ruchu - co jest priorytetem w naszej Firmie.
 
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 Następna »

« powrót drukuj powiadom znajomego